PONNU-hanke
Tämä hanke on päättynyt.

PONNU-hanke on Taito-ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen ESR-hanke, joka kehittää uudenlaista mallia perustaitojen oppimiseen epämuodollisissa oppimisympäristöissä.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr sekä HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Tutustu hankkeessa kehitettyyn toimintamalliin: ponnu.valo-valmennus.fi