Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa -hanke
Tämä hanke on päättynyt.

Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa -hanke toteuttaa maksutonta yksilö- ja ryhmävalmennusta digitaitoihin, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvistä teemoista satakuntalaisille nuorille aikuisille. Hanke järjestää muun muassa yksilöllistä ohjausta, anonyymeja teemainfoja ja digiperustaitovalmennuksia. Lisäksi hanke kehittää yhdessä osallistujien kanssa digitaalisen ohjausympäristön ja valmennusmateriaaleja, jotka levitetään alueen ammattilaisten käyttöön.

Hankkeen päätoteuttajana on Valo-Valmennusyhdistys ry sekä osatoteuttajina Rauman Seudun Katulähetys ry ja Laurea AMK.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Toteutusaika on 1.1.2022–31.10.2023.

Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa -hankkeen tavoitteena on edistää osallisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista kehittämällä digitaalisia ohjauspalveluita, joiden avulla voidaan tavoittaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria aikuisia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa kohderyhmään kuuluvien digitaitoja ja digitaalisia valmiuksia opiskella sekä ylläpitää opiskelun ja työllistymisen edellyttämiä sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta.

Yhteystiedot

Mira Roine

Hanketyön johtaja

Anne Kuhlberg

Kehittäjä-ohjaaja (Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa)
Aittakarinkatu 6 as 3, 26100 Rauma

Mikko Karp

Digivalmentaja (Rauman Seudun Katulähetys)
Aittakarinkatu 6 as 3, 26100 Rauma

Katriina Tornikoski

Digikehittäjä (Rauman Seudun Katulähetys)
Aittakarinkatu 6 as 3, 26100 Rauma

Maria Normann

Projektikoordinaattori (Laurea AMK)
Ratatie 22, 01300 Vantaa