Venda – uutta suuntaa mereltä
Tämä hanke on päättynyt.

Venda-hankkeen tavoitteena on nuorten aikuisten sosiaalisen osallisuuden, toimintakyvyn sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen merivalmennuksen ja seikkailupedagogiikan sekä riittävän ohjauksellisen tuen menetelmin.

 

Merivalmennusta ja ympärivuotista seikkailukasvatustoimintaa

Hankkeen tuloksena syntyy merivalmennusta ja seikkailullista ryhmätoimintaa, vertaisuutta ja nuorta lähellä olevaa, ammattimaista ohjausta yhdistävä toimintamalli. Menetelmällisesti merivalmennuksessa keskeisiä elementtejä ovat vastuullisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö. Merivalmennuksen rinnalla kulkee ympärivuotinen seikkailukasvatuksellinen ryhmätoiminta.

Tukea ja ohjausta

Hankkeessa kytketään vapaaehtoinen, yhteisöllinen ja osallisuutta tukeva toiminnallisuus kiinteästi ammatilliseen toimintakyvyn arviointiin ja yksilölliseen osaamisen tunnistamiseen ja urasuunnitteluun, jonka tuloksena osallistujantoiminnalliset ja taidolliset vahvuudet nostetaan näkyviksi nuorelle itselleen ja samanaikaisesti tuetaan oman tulevaisuuden suunnittelua ja rakentamista konkreettisin askelin.

 

Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina Y-Säätiö sr sekä Suomen purjelaivasäätiö.
Hanke toteutetaan 1.5.2021 – 30.4.2023 Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella.

Tutustu hankkeen omiin sivuihin: www.venda-hanke.net 

Käy katsomassa hankkeen viimeisimmät kuulumiset blogista: https://www.venda-hanke.net/blog/