Saako oppia -hanke

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako Oppia -hankkeen tarkoitus on edistää koulutuksellista tasa-arvoa sekä saavutettavia ja joustavia opintomahdollisuuksia koulutuksen siirtymissä. Hankkeessa kehitetään erilaisia tuen tarpeita tunnistava sekä olemassa olevaa asiantuntemusta ja kokemustietoa yhdistävä digitaalinen ohjausympäristö. Tavoitteena on lisätä koulutuspolkujen saavutettavuutta sekä parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien täysi-ikäisten nuorten ja aikuisten opiskeluvalmiuksia ja minäpystyvyyden kokemuksia.

Hankkeen päätoteuttaja on Humanistisen ammattikorkeakoulu sekä osatoteuttajina Valo-valmennusyhdistys ry ja Live Säätiö. Hankkeessa kumppanina toimii myös ADHD-liitto.

Hanketta rahoittaa EU:n sosiaalirahasto ESR. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Toteutusaika on 1.9.2021-31.8.2023.

Tutustu hankkeen omiin nettisivuihin tästä: https://saako-oppia.humak.fi/

Ota yhteyttä:

Ohjaaja
Tanja Saariaho
tanja.saariaho (at) valo-valmennus.fi
040 583 9683