Tutkimus- ja kehittämiskeskus

Valo-Valmennusyhdistys toimii valtakunnallisena nuoriso- ja sosiaalialan tutkimus- ja kehittämiskeskuksena.

Yhdistys etsii jatkuvasti uusia kumppaneita erilaisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin Suomesta ja kansainvälisesti. Rahoituselementteinä ovat mm. STEA-rahoitus, ESR-rahoitus, kotoutumisrahastot, Horizon-ohjelma sekä eri säätiöiden avustukset.

Valo-Valmennusyhdistyksen vahvimpia osaamisalueita ovat oppiminen epämuodollisissa oppimisympäristöissä, erityisryhmien oppiminen, oppimisvaikeudet ja kommunikaatiomenetelmät, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien koulutus ja työllisyyden edistäminen, rikostaustaisten tukeminen takaisin yhteiskuntaan, asunto ensin -työ, päihde- ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja hoito, etsivä ja löytävä työ sekä nuorten elämään liittyvät kysymykset.

Valtakunnalliset ja kansainväliset hankkeet

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke

ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi, jolloin tietoa, toimintaa ja tuloksia saadaan koottua ja koordinoitua.

YOUth Impact

Lisätietoa tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta

Eeva Salmi

Johtaja