Kotiin vietävä tuki Säkylässä

Valo-Valmennusyhdistys on mukana kehittämässä kotiin vietävän tuen palveluita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville Säkylässä toteutettavassa pilottikokeilussa.