Lupaus- Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke

LUPAUS- Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osarahoittama hanke, joka toteutetaan 1.8.2023-31.7.2026. LUPAUS-kehittämishankkeen tarkoituksena on kehittää moniammatillisessa yhteistyössä nuorilähtöinen valmennusmalli, joka tukee Kuopion lukiolaisten koulutusosallisuutta. Tavoitteena on vähentää lukio-opintojen keskeytyksiä erityisesti opintojen nivelvaiheissa sekä lisätä kohderyhmän parissa toimivien ammattilaisten tietoa kohderyhmän haasteista ja tukimalleista.

Lupaus – kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat Kuopion kaupungin lukioissa opiskelevat nuoret, joiden opiskelun etenemisessä on vaikeutta elämäntilanteen tai terveydellisten syiden vuoksi. Opintojen etenemistä voivat haastaa esimerkiksi opintostressiin tai elämäntilanteeseen liittyvä voimavarojen vähäisyys, haasteet sosiaalisissa tilanteissa tai arkirytmissä, epärealistiset tavoitteet, ulkokohtaiset paineet tai elämän suorittamiseen liittyvät kuluttavat mekanismit. Hankkeen kohdennettuna kohderyhmänä ovat 1. ja 4. vuoden lukio-opiskelijat sekä lukion keskeyttäneet nuoret.

Lukiopaja-malli on aikaisemmin kehitetty Tampereen kaupungin ja Silta-valmennuksen yhteistyönä. Kuopion lukiopajatoiminta alkoi elokuussa 2023 ja sitä toteutetaan lukuvuonna 2023-2024 kahden eri hankkeen voimin. Kuopion LUPA – lukiopajahanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vuoden mittainen Kuopion Kaupungin oma hanke. LUPAUS – Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke on ESR-rahoitteinen kolmivuotinen hanke. Valo-valmennusyhdistys ry toimii LUPAUS- hankkeen päätoteuttajana ja Kuopion kaupunki osatoteuttajana.

Nuoren opiskelu tapahtuu joustavassa pienryhmämuotoisessa opiskeluympäristössä Kuopion lukiopajalla. Lukiopajalla työskentelee erityisopettaja, aineen opettajia, opinto-ohjaaja, elämäntaitovalmentaja sekä valmennustehtävissä sosiaalialan ohjaajia. Opiskeluun yhdistetään kuntoutuksellisia nuoren toimintakykyä vahvistavia menetelmiä sekä yhteisöllisiä elementtejä huomioiden nuoren yksilöllinen elämäntilanne. Sosiaalinen vahvistaminen sekä osallisuus ovat hankkeen ydintä.
Nuorella on mahdollisuus saada tiiviimpää tukea opiskeluun sekä elämänhallinnan haasteisiin yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen muodossa. Joustavalla oppimisympäristöllä, tuetummalla opetuksella ja opintojen ohjauksella ja hyvinvointia vahvistavalla valmennuksella pyritään parantamaan nuoren mahdollisuuksia kiinnittyä lukio-opintoihin. Kiinnittymisen seurauksena opintojen jatkuminen omassa lukiossa ylioppilastutkinnon suorittamiseksi paranee sekä mahdolliset jatko-opiskelusuunnitelmat, siirtymiset työelämään tai muihin nuoren tarpeita vastaaviin palveluihin tulevat suunnitelmallisemmaksi.

Yhteystiedot

Johanna Ovaskainen

Ohjaaja, Lupaus-Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke
Asemakatu 20 A 2

Henna Ruotsalainen

Ohjaaja, Starttipaja
Lupaus -Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke
Asemakatu 20 A 2

Kirsi Kokkonen

Vastaava ohjaaja, työpajatoiminta
Projektipäällikkö, Lupaus-Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke
Asemakatu 20 A 2, 70100 Kuopio