Nuorille suunnattu jalkautuva päihdetyö

Jalkautumisella tehdään nuorten parissa ehkäisevää päihdetyötä, ohjausta toiminnan pariin ja nuorilähtöistä toiminnan suunnittelua ja organisointia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Nuorierityinen työ kohdennetaan erityisesti oppivelvollisuusikäisiin ja juuri oppivelvollisuusiän ylittäneisiin nuoriin, joilla on kohonnut riski jäädä palveluiden ulkopuolelle. Toimintaa toteutetaan oppilaitosyhteistyössä jalkautumalla koulujen ja oppilaitosten tiloihin sekä järjestökumppaneiden tiloissa.

Kohdatuille nuorille järjestetään avointa toimintaa, jonka suunnitteluun nuoret itse saavat. Toteuttamalla avoimen toiminnan osana nuorten itse suunnittelemaa konkreettista toimintaa pyritään vahvistamaan nuorten osallisuuden ja minäpystyvyyden tunnetta, jotka molemmat vaikuttavat myönteisesti päihteettömän identiteetin rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi nuoria tuetaan rinnalla kulkevalla työotteella muuhun mielekkääseen tekemiseen ja toimintoihin.

Oppilaitosyhteistyössä tehdään ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja reagoidaan nopeasti nuorten keskuudessa leviäviin ilmiöihin.

Nelli Jokinen

Ohjaaja (Starttipaja)
Hatanpään valtatie 34 E, 33100 Tampere

Helmi Kivinen

Vastaava Ohjaaja
Hatanpään Valtatie 34 E