NUOTTI-valmennus Satakunnassa

Palvelun kohderyhmänä on 16-29-vuotiaat nuoret, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt, ja joiden oletetaan hyötyvän valmennuksellisesta tuesta. Palvelun lähtökohtana nuoren voimavarat, taidot ja tulevaisuuteen suuntaaminen. Valmentaja rohkaisee nuorta hyödyntämään omia voimavarojaan, toimimaan itse ja asettamaan tavoitteita. Valmennukseen sisältyy tapaamisia, säännöllistä yhteydenpitoa sekä verkostotyötä. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arjen ympäristössä. Valmennus kestää enintään 5 kk. Valmennuksen ajalta asiakkaalla on mahdollisuus saada kuntoutustukea.

Hakeminen:

  • Valmennustarpeen tunnistamisen jälkeen nuoren asia ohjataan sovitusti Kelan kuntoutuksen asiantuntijalle.
  • Hän ottaa yhteyttä nuoreen, kertoo valmennuksen mahdollisuudesta ja haastattelee nuoren valmennukseen hakemiseksi.
  • Nuori hakee NUOTTI-valmennusta suullisesti haastattelun yhteydessä eli kuntoutushakemusta ei tarvitse täyttää.
  • Nuori voi hakea valmennusta myös toimittamalla Kelaan kuntoutushakemuksen.
  • Kuntoutusasia tulee Kelassa vireille, kun nuori hakee valmennusta suullisesti tai hänen täyttämänsä kuntoutushakemus saapuu Kelaan.
  • Hakeminen ei edellytä lääkärinlausuntoa. Nuori voi toimittaa Kelaan hakemisen yhteydessä itseään koskevia verkostojen lausuntoja.

KELAN VALTAKUNNALLINEN PALVELUNUMERO: 020 692205

Ota yhteyttä

Ronja Korhonen

Vastaava ohjaaja (Kohtaamispaikka Hehku, Huittinen) & Nuotti-valmennus
Lauttakylänkatu 15, 32700 Huittinen