Koulunuorisotyö Turun ammatti-instituutissa, NUOVA 2

Valo-Valmennusyhdistys toteuttaa koulunuorisotyötä Turun ammatti-instituutissa. Toiminnassa vahvistetaan Turun ammatti-instituutissa opiskelevien nuorten osallisuuden kokemusta tukemalla heidän hyvinvointiaan, arjen taitojen ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä sekä terveellisiä elämäntapoja ja sosiaalisia taitoja. Tavoitteena on tuoda myös etsivää nuorisotyötä lähemmäs kouluja, jotta tavoitetaan tuen tarpeessa olevat nuoret entistä nopeammin.

 

Koulunuorisotyön toimintamuotoja ovat esimerkiksi:

•                        Kohtaava tuki

•                        Osallistava tuki

•                        Ryhmätoiminta koulussa ja sen ulkopuolella

•                        Yksilöllinen tuki

 

Toiminnan taustalla on Nuova 2 -hanke sekä Turun Asukasbudjetti.

Toiminta-aika: 23.1.2023-31.12.2023

Nuova 2 -hankkeen rahoittaa Lounais-Suomen Aluehallintovirasto

Asukasbudjetti on Turun kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Turkulaiset pääsevät ehdottamaan, kehittämään ja äänestämään, miten kolme miljoonaa euroa kaupungin budjetista joka toinen vuosi käytetään.

Sara Hermansson

Ohjaaja, Koulunuorisotyö
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku