Osallisuutta vahvistavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelut

Osallisuutta vahvistavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta voidaan toteuttaa ryhmämuotoisena palveluna. Ryhmissä käsitellään hyvinvoinnin, terveyden, ja itsetuntemuksen teemoja sekä mietitään niiden vaikutusta elämänhallintaan. Ryhmässä tuetaan yleistä hyvinvoinnin lisäämistä sekä rakennetaan jatkopolkuja elämässä eteenpäin. Ryhmissä tehdään vierailu- ja tutustumiskäyntejä  mm. erilaisiin palvelu- sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin.