Päihdekuntoutujien tuettu asuminen (Kuha-kunnat)

Tuettu asuminen on joko lyhytaikaista portaittain vähenevää tai pitkäaikaista asumisen tukemista. Tavoitteena on, että asiakas oppii arjen elämäntaitoja, jotka tukevat kykyä pärjätä itsenäisesti omassa asunnossaan. Kuntoutustavoitteena on ohjata asiakkaita löytämään oman elämän mielekkyys ja osallisuus yhteisössä.

Palveluun ohjattu asiakas tarvitsee ohjausta ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Asiakas tarvitsee tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, lääkehoidossa, itsenäisen elämän hallinnassa, sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä ja riippuvuuksien hallinnassa. Palvelu tukee asiakkaan päihteettömyyttä, hyvää elämänlaatua, omatoimista elämää ja mahdollistaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin. Asiakasta ohjataan mahdollisuuksien mukaan siirtymään työelämään tai opiskelemaan.

Palvelu toteutetaan asiakkaan omaan kotiin. Ohjaaja käy asiakkaan luona antamassa tukea kodin arkeen liittyvissä asioissa esimerkiksi kaupassa käynteihin, ruoanlaittoon, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen, siivoamiseen, pyykkihuoltoon, turvallisuudesta huolehtimiseen, lääkehoitoon sekä lepoajoista huolehtimiseen. Asiakkaan ohjaus voi olla ohjausta itsenäiseen päätöksentekoon, raha-asioiden ja muiden asioiden hoitamiseen, mielekkääseen vapaa-ajan viettoon sekä ihmissuhteiden hoitamiseen.

Kotikäyntien tiheys ja kesto asiakkaan luona sovitaan ennen Palvelun alkua yksilöllisesti ja käyntien tiheyttä tarkistetaan kuntoutussuunnitelmassa yksilöllisesti vähintään 6 kk välein. Asiakkaan luo tehtävien kotikäyntien määrä ja kesto on yksilöllinen ja perustuu asiakkaan toimintakykyyn. Palveluun kuuluvien kotikäyntien määrä sovitaan kuntoutussuunnitelmassa.

Lisätietoja

Helmi Kivinen

Vastaava Ohjaaja & Nuotti-valmennus
Hatanpään Valtatie 34 E, Tampere