Etelä-Savoon projektipäällikkö-ohjaaja ja kehittäjä-ohjaaja

Valo-Valmennusyhdistys hakee Mikkeliin/Savonlinnaan

KEHITTÄJÄ-OHJAAJAA

Digiosallisuutta ja hyvinvointia Etelä-Savossa -hankkeeseen. Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen toteuttavat Valo-Valmennusyhdistys ja Kuntoutussäätiö. Hanke käynnistyy marraskuussa 2022 ja kestää 31.12.2023 saakka.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten sekä muiden pitkään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olleiden digiperustaitoja ja vahvistaa kohderyhmän osallisuutta yhteiskunnassa.
Hanke toteuttaa mm. kohderyhmälle digiperustaitovalmennuksia ja tukee osallistujien yksilöllisten koulutus- ja työelämäpolkujen rakentumista yhteistyössä kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa.  Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksia omaavien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen digitaitojen pariin.

Projektipäällikkö-ohjaajan tehtävät:

  • päävastuu hankkeen toiminnan kokonaisuudesta, raportoinnista ja hallinnoinnista hankesuunnitelman mukaan
  • asiakkaiden ohjaustyö
  • verkostoyhteistyö
  • hankkeessa toteutettavien yhteiskehittämistyöpajojen toteuttaminen ja tulosten mallintaminen

Kehittäjä-ohjaajan tehtävät

  • osallistujien digitaitojen ohjaaminen
  • työpajojen toteuttamiseen ja mallinnustyöhön osallistuminen
  • hankkeen dokumentointiin ja raportointiin osallistuminen

Hakijoilta odotamme sosiaalialan kokemusta ja soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä digi- ja viestintätaitoja sekä tiimityöskentelytaitoja. Kokemus hanketyöstä katsotaan eduksi.

Valo-Valmennusyhdistys tarjoaa sinulle kattavat työterveyshuollon palvelut sekä mahdollisuuden edistää omaa työhyvinvointia muun muassa viikoittaisella tyhy-tunnilla. Käytäntöihimme kuuluvat työajan joustot sekä mahdollisuus rakentaa itse työpäivien sisältöä. Meillä pääset kehittymään niin omissa kuin verkostojenkin järjestämissä koulutuksissa. Tuemme myös omaehtoista, työtä tukevaa opiskelua kuudella palkallisella työpäivällä vuodessa. Meillä on hyvät etenemisen ja kehittymisen mahdollisuudet ja suhtaudumme myönteisesti kehittämiseen ja ideointiin. Kansainvälisyys on osa Valo-Valmennusyhdistyksen toimintaa ja se mahdollistaa liikkuvuusmatkoja, verkostoitumista ja osaamisen kehittämistä. Saat työhön työyhteisön ja esihenkilön tarjoaman tuen.

Työsuhde alkaa marraskuussa tai sopimuksen mukaisesti ja jatkuu 31.12.2023 saakka. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.  Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan 18.11.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ”Projektipääliikkö-ohjaja/Etelä-Savo” tai ”Kehittäjä-ohjaaja/Etelä-Savo”. Laita hakemukseen myös toive siitä, kummalla paikkakunnalla haluat työskennellä.

Lisätiedot: Aluejohtaja Jari Rekola, p. 040 7449817 ke 9.11. klo 12.00–13.30 ja ma 14.11. klo 13.00–15.00 sekä jari.rekola@valo-valmennus.fi
Hankkeen rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY ja hankkeen toteuttajat.