Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Työtoiminnan tavoitteena on tukea yksilöllisesti asiakkaan osaamista, elämänhallintaa sekä hänen aktiivista osallisuuttaan yhteiskunnassa. Jakson viikkotyöpäivien määrä ja työpäivän pituus sovitaan aina yksilöllisesti tilanteen ja tavoitteen mukaan.  Jaksoja on toteutettu muutamasta viikosta usean kuukauden pituisiin jaksoihin. Jakson tavoitteena voi olla työpäivien ja työtuntien määrän asteittainen lisääminen.

Jakson tavoitteena voi olla esimerkiksi mielekkään tekemisen löytäminen päivään, elämänhallinnan vahvistaminen, tutustuminen eri ammattialoihin, tai jokin muu yksilöllinen tavoite.

Yhteystiedot

Janiika Saarinen

Vastaava ohjaaja
Ratapihankatu 53C, 20100 Turku