Föreningen Valo-Valmennus rf

Tjänster

 • Sysselsättnings- och rehabiliteringstjänster

Föreningen producerar service att främja sysselsättningen samt olika rehabiliteringstjänster för officiella arbetskrafts- och näringstjänster, städernas sysselsättnings- och sociala tjänster, utbildningsinstitutioner och andra aktörer inom den offentliga sektorn. Målsättningen med tjänsterna är att stärka den enskilda deltagarens färdigheter, att skapa framgångsupplevelser, stärka självkänslan och förmågan att agera självständigt, stärka delaktigheten och stödja det självständiga livet, samt delta i utbildning och / eller arbetsliv.

 • Utbildningstjänster

Föreningen producerar utbildningstjänster för olika aktörer. Inlärningsmiljön är informell och arbetslivsorienterad, där lärande sker genom riktiga arbetsuppgifter. Föreningen utvecklar Valo-valmennus -konceptet, vilket möjliggör utförandet av delar eller hela yrkesexamen i en informell inlärningsmiljö. Föreningen utvecklar också grundläggande coachning (läsning, skrivning, IT och matematik) i olika inlärningsmiljöer.

 • Bostadstjänster

Föreningen erbjuder stöd till boendet och stödbostäder för personer som har behov av stöd för att lyckas med självständigt boende. Bostadstjänster produceras i decentraliserade lägenheter eller i små enrummare som ligger i vanliga hyreshus enligt principen: ”Lägenhet först”. I samband med bostadsstöd ges kunderna möjlighet till omfattande stödåtgärder och servicehandledning

 • Ungdomstjänster

Föreningen arbetar speciellt med ungdomar som har risk för utslagning (som är i riskzonen). Föreningen har Ungdomsgarantihusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Rauma. Ungdomsgarantihusen samlar tjänster för ungdomar: uppsökande ungdomsarbete, individ- och grupphandledning, fritidsaktiviteter, hobbyn, stödformer till studier samt sysselsättning.
Dessutom producerar föreningen så kallad Nuotti-coaching för ungdomar vars fysiska, mentala eller sociala förmåga har försämrats. Service är baserad på unga personers resurser, färdigheter och framtidsinriktning.
Föreningen är också en serviceproducent av barnskyddets öppen-och eftervårdstjänster.

 

Utveckling av verksamhetsmodeller

Föreningen utvecklar och sprider modeller tillsammans med sina grundare:

 • Valo-valmennus – coaching modell
  Valo-valmennus är avsedd för personer som vill förbättra sina arbetslivskunskaper och utföra delar för sin yrkesutbildning. Lärande i coaching sker på verkliga arbetsplatser, i äkta jobb och stöds av en coach. Coaching- modellen används i över 100 organisationer i Finland.
 • Ungdomsgarantihus
  Ungdomsgarantihus -konceptet sammanför tjänster. Målet är att erbjuda omfattande stöd med rätt timing särskilt för ungdomar som är i riskzonen för utslagning. Ungdomar, vilka har blivit utanför utbildningen och andra tjänster erbjuds stöd på sidan om, för att ge långsiktiga möjligheter till fungerande studie- och arbets-stigar. I Finland finns det fyra ungdomsgarantihus.
 • Mot det Ordinarie Livet
  I Mot det Ordinarie Livet-konceptet utvecklas en steg för steg tjänstekedja för rehabilitering och coaching, för att stödja kunder med brottsliga bakgrund att nå utbildning eller arbete. Från perspektivet av en befriande fånge ger denna verksamhetsmodell en äkta tillfälle att förändra sin livsstil mot ”ett normalt liv”.

 

Bli en partner

Utvecklingsverksamhet

Föreningen har flera olika utväclinsprojekt:

 •  Förbättring av ungdomars delaktighet i samhället
 •  Utveckling av informella inlärningsmiljöer och identifiering av lärande
 • Inlärningsvägar och kompetensutveckling för personer med kriminell och missbrukande bakgrund
 • Utveckling av grundläggande färdigheter
 •  Kunskaper om idrott och välmående

Föreningen söker aktivt extern finansiering från olika finansieringskällor med sina lokala, nationella och internationella partners för att vidareutveckla arbetet med att stödja de mest utsatta personer.

Föreningen har Erasmus + och Nordplus -finansierade mobilitetsprojekt. Grundande medlemmar driver också ESF-finansierade internationella partnerskapsprojekt. Föreningen söker ständigt nya internationella partners för både mobilitet- och utvecklingsprojekt.

 

Vänligen kontakta oss!

info@valo-valmennus.fi

Kimmo Kumlander

Verkställande direktör
Hatanpään valtatie 34 E, Tampere

Maija Schellhammer-Tuominen

Direktör
Hatanpään valtatie 34 E, Tampere

Eeva Salmi

Direktör

Jaana Härkönen

Internationell koordinator