Sida 1

Sysselsättnings- och rehabiliteringstjänster

Föreningen producerar service att främja sysselsättningen samt olika rehabiliteringstjänster för officiella arbetskrafts- och näringstjänster, städernas sysselsättnings- och sociala tjänster, utbildningsinstitutioner och andra aktörer inom den offentliga sektorn. Målsättningen med tjänsterna är att stärka den enskilda deltagarens färdigheter, att skapa framgångsupplevelser, stärka självkänslan och förmågan att agera självständigt, stärka delaktigheten och stödja det självständiga livet, samt delta i utbildning och / eller arbetsliv.

Utbildningstjänster

/Föreningen producerar utbildningstjänster för olika aktörer. Inlärningsmiljön är informell och arbetslivsorienterad, där lärande sker genom riktiga arbetsuppgifter. Föreningen utvecklar Valo-valmennus -konceptet, vilket möjliggör utförandet av delar eller hela yrkesexamen i en informell inlärningsmiljö. Föreningen utvecklar också grundläggande coachning (läsning, skrivning, IT och matematik) i olika inlärningsmiljöer.

Bostadstjänster

Föreningen erbjuder stöd till boendet och stödbostäder för personer som har behov av stöd för att lyckas med självständigt boende. Bostadstjänster produceras i decentraliserade lägenheter eller i små enrummare som ligger i vanliga hyreshus enligt principen: ”Lägenhet först”. I samband med bostadsstöd ges kunderna möjlighet till omfattande stödåtgärder och servicehandledning.

Ungdomstjänster

Föreningen arbetar speciellt med ungdomar som har risk för utslagning (som är i riskzonen). Föreningen har Ungdomsgarantihusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Rauma. Ungdomsgarantihusen samlar tjänster för ungdomar: uppsökande ungdomsarbete, individ- och grupphandledning, fritidsaktiviteter, hobbyn, stödformer till studier samt sysselsättning.
Dessutom producerar föreningen så kallad Nuotti-coaching för ungdomar vars fysiska, mentala eller sociala förmåga har försämrats. Service är baserad på unga personers resurser, färdigheter och framtidsinriktning.

Föreningen är också en serviceproducent av barnskyddets öppen-och eftervårdstjänster.