Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto


Ammatillinen tukihenkilötyö

Valo-Valmennusyhdistys toimii ammatillisen tukihenkilötyön palveluntuottajana Keski-Uudellamaalla.
Ammatillisen tukihenkilötyön tavoite on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja osallisuutta. Palvelua toteutetaan haastavissa tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee vanhemman ohella turvallista aikuista muutoksen tueksi.

Ammatillista tukihenkilötyötä tehdään 0-21-vuotiaiden lasten ja nuorten ja perheiden kanssa. Työskentelyn aikana tehdään yhteistyötä lapsen ja perheen lähi- ja viranomaisverkoston kanssa siinä laajuudessa kuin perheen tilanteen kannalta on tarpeen.

Pajajakso sosiaalitoimen maksusitoumuksella

Tällaisen pajajakson tavoitteena voi olla mielekkään tekemisen löytäminen nuoren päivään ja elämänhallinnan vahvistaminen. Tavoite voi olla myös tutustuminen eri ammattialoihin, jolloin konkretisoidaan työskentely alalla, esimerkiksi mihin nuori on hakeutumassa opiskelemaan. Samalla voidaan välttyä mahdollisista vääriltä alavalinnoilta.

Nuoren pajajakson viikkotyöpäivien määrä ja työpäivän pituus sovitaan aina yksilöllisesti tilanteen ja tavoitteen mukaan. Pajajakson pituus voi aluksi olla 2-3 työpäivää viikossa ja työtuntien määrä neljästä kuuteen tuntiin. Jakson tavoitteena voi olla työpäivien ja työtuntien määrän asteittainen lisääminen. Pajajaksoja on toteutettu muutamasta viikosta usean kuukauden pituisiin jaksoihin.