NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus

Palvelun kohderyhmänä on 16-29-vuotiaat nuoret, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt, ja joiden oletetaan hyötyvän valmennuksellisesta tuesta. Palvelun lähtökohtana nuoren voimavarat, taidot ja tulevaisuuteen suuntaaminen. Valmentaja rohkaisee nuorta hyödyntämään omia voimavarojaan, toimimaan itse ja asettamaan tavoitteita. Valmennukseen sisältyy tapaamisia, säännöllistä yhteydenpitoa sekä verkostotyötä. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arjen ympäristössä. Valmennus kestää enintään 5 kk. Valmennuksen ajalta asiakkaalla on mahdollisuus saada kuntoutustukea.

Hakeminen:

 • Valmennustarpeen tunnistamisen jälkeen nuoren asia ohjataan sovitusti Kelan kuntoutuksen asiantuntijalle.
 • Hän ottaa yhteyttä nuoreen, kertoo valmennuksen mahdollisuudesta ja haastattelee nuoren valmennukseen hakemiseksi.
 • Nuori hakee NUOTTI-valmennusta suullisesti haastattelun yhteydessä eli kuntoutushakemusta ei tarvitse täyttää.
 • Nuori voi hakea valmennusta myös toimittamalla Kelaan kuntoutushakemuksen.
 • Kuntoutusasia tulee Kelassa vireille, kun nuori hakee valmennusta suullisesti tai hänen täyttämänsä kuntoutushakemus saapuu Kelaan.
 • Hakeminen ei edellytä lääkärinlausuntoa. Nuori voi toimittaa Kelaan hakemisen yhteydessä itseään koskevia verkostojen lausuntoja.

KELAN VALTAKUNNALLINEN PALVELUNUMERO: 020 692205

TURKU
Maxine Mattsson
maxine.mattsson@valo-valmennus.fi
040 6714211

HELSINKI
Joonas Jokela
joonas.jokela (at) valo-valmennus.fi
040 688 7050

TAMPERE
Elina Heine
elina.heine (at) valo-valmennus.fi
0405158126

ja

Essi Rosendahl
essi.rosendahl (at) valo-valmennus.fi
0405489619

NUOTTI-coaching

Tjänsten är avsedd för finsk- och svenskspråkiga unga i åldern 16-29 år som av någon anledning upplever sig ha försämrad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga och som antas kunna dra nytta av NUOTTI-coaching. I coachingen utgår man ifrån den ungas egna styrkor, färdigheter och riktlinjer för framtiden. Coachingen består av regelbundna träffar och regelbunden kontakt samt av nätverksarbete. Träffarna äger rum huvudsakligen i den ungas egen vardagsmiljö. Coachingen beviljas för 20 träffar åt gången under en period på högst fem månader. Stödformen är helt gratis och den unga kan också ansöka om rehabiliteringspenning under tiden för coachingen.
Valo-Valmennusyhdistys erbjuder NUOTTI-coaching på finska och svenska i Åbo och på finska i Tammerfors och Helsingfors.

Ansökan:

 • Efter att stödbehovet har upptäckts vägleds den unga till en av FPAs rehabiliteringsspecialister.
 • Rehabiliteringsspecialisten tar kontakt med den unga och gör en intervju där stödbehoven och lämpliga stödformer utreds.
 • Den unga ansöker om NUOTTI-coaching muntligt i samband med intervjun. Ingen separat ansökan behöver alltså fyllas i.
 • Den unga kan alternativt också ansöka om NUOTTI-coaching genom att fylla i FPAs ansökan om rehabilitering.
 • Rehabiliteringsärendet förs vidare antingen då FPA har tagit emot den muntliga ansökan eller när den skriftliga ansökan har kommit fram till handläggaren.
 • För att kunna ansöka om NUOTTI-coaching behövs inget läkarutlåtande, men den unga kan välja att förse FPA med befintliga utlåtanden i samband med ansökan.

FPAS RIKSOMFATTANDE SERVICENUMMER FÖR REHABILITERINGSÄRENDEN: 020 692 225

ÅBO
Maxine Mattsson
maxine.mattsson (at) valo-valmennus.fi
040 671 4211