Kuntouttava työtoiminta

Live-säätiön ja Valo-Valmennusyhdistyksen kuntouttavan työtoiminnan toimintaympäristöt perustuvat projektiluonteiseen toimintaan sekä seinättömyyteen. Toimintaympäristöjen teemoissa painottuvat luovuus ja Green care. Työtoiminnan lähtökohtana on valmentautujalähtöisyys, jolla tarkoitetaan sitä, että projektien sisällöt, teemat ja kohteet valitaan valmentautujien ehdotusten ja toiveiden mukaan.

Luovassa toiminnassa voit tutustua erilaisiin luoviin menetelmiin käytännössä, aidoissa projekteissa sekä hoitaa omaa hyvinvointiasi erilaisia taiteen ja kulttuurin menetelmiä hyödyntäen. Projektit voivat liittyä esimerkiksi tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen tai kaupunkikuvaa ilahduttaviin tempauksiin. Luovan toiminnan menetelminä käytetään esimerkiksi erilaisia taiteen lajeja, valokuvausta, videointia, musiikkia ja sosiaalista mediaa.

Green care toiminnassa voit tutustua luontoon ja kestävän kehityksen teemoihin käytännössä, sekä hoitaa omaa hyvinvointiasi luonnon ja liikunnan avulla. Toiminnassa tutustutaan luontoon, ekologiseen elämäntapaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin erilaisten menetelmien avulla, sekä teoriassa, että käytännössä. Green care toiminnassa tutustutaan monipuolisesti lähiluontoon ja sen hyvinvointia lisääviin mahdollisuuksiin. Toimintaa toteutetaan eri näköisenä eri vuodenaikoina, koska toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti luonto- ja liikuntaympäristöä.

Lisätietoja

Anne-Mari Korkiakoski

Vastaava ohjaaja/ digitaitovalmentaja Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hanke (Live-säätiö)
Itkonniemenkatu 9, 70500 Kuopio

Sara Huhtala

Ohjaaja/digitaitovalmentaja Yhdessä oppien digitaidot haltuun - hanke
Asemakatu 20 A 2, 70100 Kuopio