Ryhmäavokuntoutus

Valo-Valmennusyhdistyksen ryhmäavokuntoutusryhmä Muutos-valmennus on suunnattu mm. päihde- tai peliriippuvuuksien hoitoon ja toipumisen tukemiseen. Toiminta perustuu Muutos-valmennukseen, jossa tähdätään käyttäytymisen ja ajattelun muuttamiseen elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Tavoitteena omasta toiminnasta tietoiseksi tuleminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja muutokseen tähtäävän ajattelun ja toiminnan oppiminen. Muutos-valmennus perustuu luottamuksen, turvallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemiseen puhumalla. Itseilmaisun välineinä myös kirjoittaminen, maalaaminen, musiikki, valokuvat ja draama.

Muutos-valmennus on ryhmämuotoista, jossa ryhmän jäsenten tuki ja vertaisuus ovat tärkeitä elementtejä. Ryhmää kuljettaa menetelmän osaava ohjaaja. Ohjauksen keskiössä on ratkaisukeskeisyys ja motivoiva ote. Muutos-valmennus tapahtuu 4 – 10 henkilön nais- tai miesryhmissä. Tapaamiskertoja on 12, sijoittuen 2 tuntia 1x vko:ssa. Tavoitteena on, että kukin viikko antaa aikaa uuden opitun sisäistämiseen.

Ryhmän keskeisiä teemoja ovat: muutoshalukkuus, itsensä hyväksyminen ja itsemyötätunto, tietoisuustaidot eli omista ajatuksista, tunteista, tavoista, rajoista ja tarpeista tietoiseksi tulemien, ahdistuksen sietäminen, suhde muihin ja tulevaisuuden suunnitelmat.
Ryhmä on Turun kaupungin tilaama. Asiakkaat palveluun valitaan haastattelun perusteella. Ryhmiä käynnistetään sitä mukaan, kun ne täyttyvät. Kysy maanantain klo 12-14 ryhmää! Tarjolla myös ma klo 14 – 16 ryhmä. Palvelu on turkulaisille maksuton!

Toimipiste: Valo-Valmennusyhdistys, Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku. Kerrokset 2-3.

Asiakkaat palveluun valitaan haastattelun perusteella. Haastatteluun voit ilmoittautua:

Lisätietoa:

Jenni Ojansivu

Vastaava ohjaaja
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku