Työpajat Helsinki

Valo-Valmennusyhdistys toteuttaa Helsingissä kynnyksetöntä ja seinätöntä työpajatoimintaa.

Kynneksettömässä työpajassa keskitytään perusvalmiuksien kehittämiseen ja harjoitetaan arjen taitoja sekä opiskelu- ja työvalmiuksia. Keskeistä pajalle on valmentautujan totuttautuminen säännölliseen, tuettuun liikkeellelähtöön pois kotoa ja toisten ihmisten tapaamiseen. Olennaista on vuorovaikutustaitojen harjoittelu eri konteksteissa.

Kynnyksettömästä pajatoiminnasta voi siirtyä seinättömään pajatoimintaan, joka mahdollistaa nuorten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisen oppimisen erilaisissa toimintaympäristöissä. Työssäoppimisjaksot toteutetaan käytännön työpaikoilla, jolloin valmentautujan oppiminen ja onnistuminen tapahtuvat yhdessä tekemisen kautta.

Kynnyksetöntä pajatoimintaa toteutetaan Helsingissä Nuorisotakuutalon tiloissa Myllypurossa. Lue lisää: www.nuorisotakuutalo.fi

Lisätietoa: Ilkka Piirainen 040 654 0727 ja Kerttu Korhonen 040 688 7050