Sanapaja

Sanapaja on tarkoitettu kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta, sanallistamisesta ja luomistyöstä kiinnostuneille. Pajalla työstetään omia kirjoitusprojekteja, käsitellään erilaisia tekstilajeja, teemoja ja kirjoittamisen moninaisuutta. Voit oman kokemuksesi mukaan kirjoittaa pieniä tarinoita ja ajatuksia, tai vaikka proosaa, draamaa, lyriikkaa – jopa monimediallisuutta hyödyntäviä teoksia. Pajalla työstetään myös erilaisia kirjoitusharjoituksia.

Paja sisältää yhdessä oppimista ryhmäyttävissä luovissa tehtävissä, jotka kohentavat osallistujien sanallistamisen taitoja.  

Sanapajalla työtoimintaan liittyy kolme tärkeää tavoitetta:-itsestä lähtöisin olevien kirjoitusprojektien aloittaminen tai edistäminen-oman luovuuden ja itseilmaisun kehittäminen-tulevaisuuden tavoitteen löytäminen sopivin askelin

Sanapajalla opitaan uutta ja tutkitaan maailmaa sekä sen ilmiötä, jokainen omana itsenään. 

Lisätietoa sanapajasta

Pyry Karrimaa

Ohjaaja, Sanapaja
Sumeliuksenkatu 13, 33100 Tampere