Sanapaja

Sanapaja on tarkoitettu kaikille kirjoittajille ja kirjoittamisesta kiinnostuneille. Pajalla työstetään omia kirjoitusprojekteja, käsitellään erilaisia tekstilajeja, teemoja ja kirjoittamiseen liittyviä ilmiöitä sekä tutustutaan yhdessä ja yksilöllisesti alan työllistymis- ja opintomahdollisuuksiin. Uusia aiheita käsittelemme aina kahden viikon jaksoissa. Kuhunkin aiheeseen liittyy usein palautettava viikkotehtävä, vapaaehtoisia kirjoitusharjoituksia, mahdollisia keskustelutehtäviä sekä oheismateriaalia, kuten artikkeleita, lukuvinkkejä, blogikirjoituksia ja muita tekstejä. Toisinaan aloitamme yhteisprojekteja.

Sanapajalla työtoimintaan liittyy kolme tärkeää tavoitetta:

1)      Itsestä lähtöisin olevien kirjoitusprojektien aloittaminen tai edistäminen

2)      oman luovuuden ja itseilmaisun kehittäminen

3)      tulevaisuuden tavoitteen löytäminen sopivin askelin.

Kirjoittaa voit niin proosaa, draamaa, lyriikkaa ja erilaisia asiatekstejä kuin monimediallisuutta ja interaktiivisuutta hyödyntäviä teoksia. Voit olla luomassa myös jotain aivan uutta.

Lisätietoa sanapajasta

Tuija Nurminen

Ohjaaja, Pyry-hanke, ryhmät

Kai Ylinen

Ohjaaja, Sana
Viinikankatu 53