Sote-paja

Pajalla harjoitellaan ryhmän- ja yksilönohjausta oikeissa asiakastilanteissa. Pajalla on mahdollisuus suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnonosia. Pajalaiset voivat avustaa ohjaustyössä mm. muilla Valon pajoilla, sekä yhdistyksen tapahtumissa ja ryhmätoiminnassa. Pajalle ovat tervetulleita myös maahanmuuttajataustaiset asiakkaat, jotka hyötyvät pajan toiminnasta henkilökohtaisempana yksilöohjauksena, jossa avustavat pajan tutkinnonosia suorittavat asiakkaat. Maahanmuuttajataustaisille asiakkaille paja tarjoaa vertaisryhmän, tarvittavan palveluohjauksen, sekä suomen kielisen ympäristön, jossa kielen oppiminen onnistuu työelämälähtöisemmin.

 

Tommi Tuominen

Ohjaaja, Sote
Hatanpään valtatie 34 E