Yhteisöpaja

Yhteisöpajan toiminta perustuu osallisuuden edistämiseen, vertaistoimintaan, yhdessä tekemiseen sekä toisen ihmisen tasavertaiseen kohtaamiseen.

Liikumme, pelailemme, harjoittelemme kansalais- ja perustaitoja sekä pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Pajan ohjelma on tekijöidensä näköinen. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä yhdessä teemme.

Valmentavassa kuntouttavassa työtoiminnassa (A-palvelu) pajalla on mahdollisuus harjoitella ja hankkia osaamista ohjaamiseen liittyvistä työtehtävistä. Toimit osana ohjausryhmää, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä pajan ohjelmaa yhteisöpajan ohjaajan apuna. Pajalla on mahdollisuus tutustua matalalla kynnyksellä kasvatus- ja ohjausalan työtehtäviin.

Lisätietoa yhteisöpajasta

Pyry Karrimaa

Ohjaaja, Yhteisöpaja
Sumeliuksenkatu 13