Uusimaa

Tältä sivulta löydät kaikki Valon Uudellamaalla tarjoamat palvelut ja käynnissä olevat hankkeet.

Nuorten palvelut

Nuorisotakuutalo

Työpajatoiminta

Etsivä nuorisotyö

Nuotti-valmennus

Venda – Uutta suuntaa mereltä -hanke

NTTMix -hanke

Futu – Creating positive future -hanke

Palvelut kaikenikäisille

TEAK - Työllistymistä edistävä ammatillinen koulutus

Kuntouttava työtoiminta

Ulkopuolelta osallisuuteen -hanke

Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia -hanke

Työkokeilu

KOHDATAAN TÖISSÄ-hanke

Käynnissä olevat valtakunnalliset ja kansainväliset hankkeet löydät Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen alta.