Tuettu asuminen Raumalla

Asumisen tuki on henkilökohtaista tukea joka edistää asiakkaan mahdollisuutta itsenäiseen asumiseen. Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteeseen sopivia palveluja ja toimintamuotoja sekä tuemme tarvittaessa viranomaisasioinnissa. Asiakasta motivoidaan itsensä huolehtimiseen. Asumista mahdollisesti vaarantavat riskitekijät pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa ja puuttumaan niihin välittömästi. Asiakkaita kannustetaan hankkimaan mielekästä tekemistä hyvinvointia ylläpitämään.