Viestintäpaja Jyväskylä

Jyväskylän Viestintäpajan tiimissä harjoitellaan kirjallisen ja kuvallisen sisällöntuotannon tapoja. Pajalla voi kehittää taitojaan viestiä eri medioissa, kuten sosiaalisessa mediassa, verkkojulkaisuissa ja lehdissä. Viestintätiimissä harjoitellaan muun muassa luovaa kirjoittamista, asiatekstejä, verkkotekstejä ja erilaisia some-tekstilajeja sekä viestintää äänen, kuvan ja videon keinoin. Viestintäpajalla voidaan tehdä yhteistyötä työelämäkumppaneiden kanssa erilaisissa viestintä- ja markkinointiprojekteissa.

Pajan toimintaa ja sisältöjä suunnitellaan ja kehitetään yhdessä tiimiläisten kanssa. Viestintäpajan tiimi tekee yhteistyötä muiden tiimien kanssa mm. pienimuotoisten hankkeiden ja projektien parissa.

Viestintäpajalla saat myös apua yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

 

Lisätietoa Viestintäpajasta

Katri Soikkeli

Ohjaaja, Viestintäpaja
Vapaudenkatu 38, 40100 Jyväskylä