Viestintäpaja

Viestintäpajan tiimissä harjoitellaan kirjallisen ja kuvallisen sisällöntuotannon tapoja. Pajalla voi kehittää taitojaan viestiä eri medioissa, kuten sosiaalisessa mediassa, verkkojulkaisuissa ja lehdissä. Viestintätiimissä harjoitellaan muun muassa luovaa kirjoittamista, asiatekstejä, verkkotekstejä ja erilaisia some-tekstilajeja sekä viestintää äänen, kuvan ja videon keinoin. Viestintäpajalla voidaan tehdä yhteistyötä työelämäkumppaneiden kanssa erilaisissa viestintä- ja markkinointiprojekteissa.

Pajan toimintaa ja sisältöjä suunnitellaan ja kehitetään yhdessä tiimiläisten kanssa. Viestintäpajan tiimi tekee yhteistyötä muiden tiimien kanssa mm. pienimuotoisten hankkeiden ja projektien parissa.

Lisätietoja viestintäpajasta:

Katri Soikkeli
Ohjaaja

katri.soikkeli (at) valo-valmennus.fi