Yhteisöpaja Jyväskylä

Yhteisöpajan tiimi toimii yhteisön ja toisten ihmisten kanssa toteuttaen erilaisia tapahtumia, projekteja sekä vapaaehtoistyötä. Pajalla tutustutaan sosiaalialalla ja järjestötoiminnassa tarvittaviin taitoihin. Yhdessä tekemisen kautta opitaan vuorovaikutustaitoja, ihmisten kohtaamista sekä saadaan näkökulmia oman ja muiden hyvinvoinnin tukemiseen. Pajalla suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa eri asiakasryhmille ja tehdään vierailukäyntejä eri kohteisiin. Yhteisötiimi huomioi myös lähiympäristön viihtyvyyden sekä ekologiset näkökulmat.

Pajan toimintaa ja sisältöjä suunnitellaan ja kehitetään yhdessä tiimiläisten kanssa. Yhteisöpajan tiimi tekee yhteistyötä muiden tiimien kanssa mm. pienimuotoisten hankkeiden ja projektien parissa.

Lisätietoa Yhteisöpajasta

Mira Luhtanen

Ohjaaja, Yhteisöpaja
Vapaudenkatu 57, 40100 Jyväskylä