Asiakkaiden korkeakouluvalmennus alkanut Valossa

Korkeakoulutus ei Suomessa vielä ole kaikille yhdenvertaisesti saavutettavissa. OKM:n selvityksen mukaan korkeakoulupolun esteenä voivat olla esim. perhetausta, korkeakoulutuksen alueellinen saavutettavuus ja sukupuolen mukainen eriytyminen. Taustatekijöitä ovat myös maahanmuuttotaustaisuus, vammaisuus, kuuluminen kielellisiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin, erilainen oppijuus sekä kuuluminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

Ilmiö on hyvin tunnistettu Valo-Valmennusyhdistyksessä. ”Meillä on nuoria asiakkaita, joiden tulevaisuusajatuksiin ei ole juolahtanut korkeakoulu vaihtoehtona, koska asia ei ole tullut koskaan esille perheen kesken tai koulussa”, toteaa Valo-Valmennusyhdistyksen vastaava ohjaaja Jaana Härkönen.

Kynnystä korkeakouluopintoihin pyritään madaltamaan OUYE (Opening Universities for Youth in Europe) -hankkeessa, jonka tavoitteena on muun muassa ulkopuolisten tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten olemassa olevan tiedon ja taidon tunnistaminen. Hankkeessa tarjotaan nuorille valmennusta kohti korkeakouluopintoja. Valmennuksessa käsitellään muun muassa korkeakouluopintoja, opiskelutaitoja ja sitä miten erilaisia esteitä voidaan ylittää. Tähän mennessä osallistujien kanssa on pohdittu yksilötapaamisissa ja ryhmävalmennuksessa alavalintaan pohtivia kysymyksiä sekä polkuopintoja ja muita joustavia tapoja päästä korkeakouluopintoihin kiinni.

Hankkeessa on mukana neljä korkeakoulua ja kuusi järjestöä neljästä eri maasta. Hankkeen päätoteuttaja on ranskalainen korkeakoulu Universite de Rennes I. Ranskasta mukana ovat myös järjestöt Cridev ja Démozamau. Suomesta mukana on Valo-Valmennusyhdistys ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Iso-Britanniasta mukana ovat Sheba arts, RAPAR (Refugee and Asylum Participatory Action Research) ja The Manchester Metropolitan University. Turkin kumppanit ovat YEDITEPE UNIVERSITY VAKIF ja Zero Discrimination Association.

Hankkeen toiminta-aika on 2020-2023 ja hanketta rahoittaa Erasmus+.