Helsingin Nuorisotakuutalon ensimmäinen POWER-ryhmä

POWER-ryhmässä pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavaroja ja myönteisiä asioita elämässä.

Kokoonnuimme ryhmän kanssa Myllypuron Nuorisotakuutalolla kesäkuun aikana neljä kertaa. Ryhmään osallistuneet nuoret kokivat tapaamiset hyödylliseksi, avartavaksi sekä oman identiteetin kehitystä tukevaksi.

Nuoret toivoivat POWER-ryhmälle jatkoa. Ryhmää jatketaankin syksyllä painottuen itseilmaisuun ja rohkeuteen.

Toivottavasti POWER-ryhmä jatkuu syksyllä entistä suuremmalla joukolla. Tervetuloa mukaan!