Kriminaalityön palkinto Keijo-toimintamallille

Rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden koulutusta toteuttava KEIJO-toimintamalli on palkittu vuoden 2021 Kriminaalityön foorumissa. Valo-Valmennusyhdistys kehitti toimintamallin yhdessä Laurean ja Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa KEIJO-hankkeessa. Palkinnon myöntämisen yhteydessä toimintamallin perustellaan olevan täysin ainutlaatuinen ja edistyksellinen. Sillä on myös merkittävä uusintarikollisuutta ehkäisevä vaikutus.

KEIJO-hanke (kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018−2020). KEIJO-hankkeessa rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt osallistuivat kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka sisälsi opiskelua sekä harjoittelujakson työelämässä.

– Toimintamallin ytimessä ovat ihmisoikeudet, ja se, että meistä jokainen on arvokas ja ansaitsee yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet yhteiskunnassa, toteaa Valo-Valmennusyhdistyksen toimitusjohtaja Kimmo Kumlander.

Hankkeessa kehitettiin rikos- ja päihdetaustaisten koulutusta sekä työllistymistä tukeva koulutusmalli, joka perustui kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen. Hankkeen kohderyhmänä oli rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt, joiden oma toipuminen ja rikollisuudesta irrottautuminen olivat edenneet ja joiden tavoitteena oli suunnata kohti koulutusta ja työmarkkinoita.

Palkitsemisen yhteydessä kriminaalihuollon tukisäätiö korosti, että KEIJO-toimintamallilla voi olla positiivisia vaikutuksia niin yksilölle, työnantajalle kuin koko yhteiskunnallekin. Koulutus toimii siihen osallistuvan elämänmuutoksen edistäjänä, kääntäen koulutettavan kokemukset vahvuudeksi. Kokemusasiantuntijakoulutus mahdollistaa yhteiskuntaan kiinnittymisen, vaikka siitä olisi ollut erillään pitkään.