Nuorisotakuutalon toimintamalli on nyt julki

Nuorten yksinäisyys ja eristäytyminen ovat maassamme vakava kansallinen ongelma. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria on Suomessa tällä hetkellä noin 60 000. Suurta osaa näistä nuorista yhdistää haasteet yksinäisyyden kokemuksen ja mielenterveyden kanssa: vuoden 2015 aikana 2 289:lle 18–35-vuotiaalle henkilölle myönnettiin työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden häiriöiden vuoksi.

Voisiko ratkaisu yhteiseen haasteeseen olla yllättävänkin yksinkertainen: kiireetön, pitkäjänteinen kohtaaminen?

Tähän tulokseen tulimme LIVE-palveluiden kanssa yhteistyössä toteuttamassamme Nuorisotakuutalosta osallisuuteen -hankkeessa, jonka aikana kehitetty toimintamalli on nyt julkaistu. Nuorisotakuutalon tuore toimintamalli tarjoilee tutkimustietoon nojaavan katselmuksen tämän päivän haavoittuvassa asemassa olevien nuorten Suomeen ja esittelee kattavasti toimivaksi havaittuja ratkaisuehdotuksia esiin nousseisiin haasteisiin.

Suurta osaa Helsingin Nuorisotakuutalolla käyvistä nuorista liittää yhteen korostuneen voimakas kokemus yksinäisyydestä, ulkopuolisuudesta ja kiusatuksi tulemisesta.

”Kiusatuksi joutuminen vahvistaa edelleen syrjään jäämistä. Asiasta ei tee yksinkertaisempaa se, että yksinäisyys koetaan usein tabuksi, johon liittyy paljon häpeää. Se tuottaa alentuneen tunteen omasta elämänhallinnasta, edistää epäterveitä elämäntapoja sekä kasvattaa riskiä itsetuhoisuuteen ja masennukseen sairastumiseen”, Valo-Valmennusyhdistyksen tutkimuspäällikkö Eeva Sinisalo-Juha kertoo tutkimustietoon viitaten.

Pirstaleiset palvelut ruokkivat ulkopuolisuuden kokemusta

Nuorisotakuutalon toimintamalli tuo poikkeuksen nuorille tarjottaviin syrjäytymistä ehkäiseviin palveluihin, joiden tavoitteena on reitittää nuori mahdollisimman pikaisesti opintoihin tai työelämään. Kaikki Nuorisotakuutalon toiminta lähtee nuoresta itsestään.

“Pirstaleisten sosiaalipalveluiden sokkelossa seikkailevat nuoret tarvitsevat omaehtoista aikaa pohdiskella tilannettaan ja yhden pysyvän turvallisen ammattilaisen, jonka kanssa rakentaa luottamuksellinen suhde. Monille kävijöistämme on aiemmin ollut tarjolla palveluja, joita nuori on hoitanut suorittaen ja joissa nuori on kokenut ulkopuolisuutta. Palvelut ovat olleet järjestelmälähtöisiä ja ne eivät ole olleet oikea-aikaisia suhteessa nuoren omaan tarpeeseen”, Sinisalo toteaa.

Helsingin Nuorisotakuutalolta saadun kokemuksen mukaan näyttäisi, että kun nuori käy talolla tai kohtaa ohjaajia säännöllisesti jonkin aikaa, voimaantumista tapahtuu kuin itsestään. Nuoren ollessa siihen valmis, tuki työ- ja opiskeluvaihtoehtojen pohdintaan on välittömästi saatavilla. Kuvaavaa onkin, että kerran Helsingin Nuorisotakuutalolla käyneistä nuorista noin 90 % on kiinnittynyt mukaan toimintaan.

Tutustu Nuorisotakuutalon toimintamalliin täällä.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Eeva Sinisalo-Juha
eeva.sinisalo-juha@valo-valmennus.fi
puh. 050 349 8082