Ohjaaja Venda-hankkeeseen Helsinkiin

Haemme ohjaajaa ESR-rahoitteiseen Venda-hankkeeseen. Hankkeessa on kehitetty yhteisöllisen merivalmennuksen menetelmää sekä ympärivuotista seikkailupedagogista toimintaa, joiden keskeisenä tavoitteena on lisätä osallistujien minäpystyvyyden tunnetta ja vahvistaa uskoa omiin kykyihin. Hankkeessa tunnistetaan ja tuodaan näkyväksi nuorten opiskeluvalmiuksien ja työelämän kannalta olennaisia elinikäisen oppimisen taitoja sekä työelämässä tarvittavia metataitoja. Nuorille järjestetään vertaisohjaajakoulutus ja heille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua kynnyksettömästi ja käytännönläheisesti eri aloihin ja ammatteihin voidakseen tehdä omaa uraa koskevia suunnitelmia. Kohderyhmään kuuluvat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 18-29-vuotiaat nuoret. Valo-Valmennusyhdistyksen lisäksi hankkeessa toimivat Y-säätiö ja Suomen Purjelaivasäätiö.

 

Ohjaaja vastaa osallistujien yksilö- ja ryhmänohjauksesta sekä osallistuu seikkailupedagogiseen toimintaan. Ohjaaja tukee osallistujia yksilöllisesti riittävän tuen saamisessa ja ohjautumisessa jatkopoluille. Hanketyön tehtäviin kuuluu:

  • nuorten tavoittaminen
  • yksilö- ja ryhmäohjaus
  • viestintä, erityisesti someviestintä yhdessä nuorten kanssa
  • hankkeen hallintoon liittyvät tehtävät

 

Hakijalta edellytämme soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi nuoriso- tai sosiaalialalta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä viestintätaitoja, tiimityöskentelytaitoja ja omatoimisuutta. Tehtävä edellyttää ajoittain myös ilta- ja viikonlopputyöskentelyä.

Eduksi luemme:

  • seikkailukasvatuksellisen osaamisen
  • kiinnostuksen luontolähtöiseen toimintaan
  • kokemuksen hanketyöstä
  • ajokortin
  • soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. yhteisöpedagogi AMK, sosionomi AMK)

 

Työsuhde alkaa mahdollisimman pian (sopimuksen mukaan) ja on määräaikainen 30.4.2023 asti. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ”Venda-ohjaaja, Helsinki”.  Hakemuksia otetaan vastaan 9.12.2022 asti. Tiedusteluihin vastaa Jannika Matilainen (p. 040 159 3520, s.posti jannika.matilainen@valo-valmennus.fi).

 

Tarjoamme sinulle kattavat työterveyshuollon palvelut sekä mahdollisuuden edistää omaa työhyvinvointia muun muassa tunnin viikossa työajalla. Käytössämme on myös säännöllinen työnohjaus. Käytäntöihimme kuuluvat työajan joustot ja etätyömahdollisuus sekä mahdollisuus itse rakentaa työpäivien sisältöä. Meillä pääset kehittymään niin omissa kuin verkostojenkin järjestämissä koulutuksissa. Tuemme myös omaehtoista, työtä tukevaa opiskelua kuudella palkallisella työpäivällä vuodessa. Meillä on hyvät etenemisen ja kehittymisen mahdollisuudet, ja meillä suhtaudutaan myönteisesti kehittämiseen ja ideointiin. Kansainvälisyys on osa Valo-Valmennusyhdistyksen toimintaa, ja se mahdollistaa liikkuvuusmatkoja, verkostoitumista ja osaamisen kehittämistä. Saat työhön työyhteisön ja esihenkilön tarjoaman tuen.