Olemme mukana Osaaminen näkyviin -viikolla!

Osaaminen näkyviin, olemme mukana! Kuvassa viittaavia käsiä.

Valo-Valmennusyhdistyksen ja Silta-Valmennusyhdistyksen digiteemaiset hankkeet osallistuvat Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) järjestämälle Osaaminen näkyviin -tapahtumaviikolle 5.9.–11.9.2022.

Osaaminen näkyviin -viikon tavoitteena on esimerkiksi

  • Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi
  • Herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto

Digihankkeet lähestyvät näitä teemoja erityisesti digiosaamisen näkökulmasta. Lähestymistapa on myönteinen, kannustava ja mahdollisuuksiin keskittyvä: keskitytään osaamiseen, jota jo on, eikä siihen, mitä ei ole. Digiosaamista on esimerkiksi erilaisten laitteiden ja ohjelmien käyttötaidot, digitaalisissa yhteisöissä toimimisen taidot ja omasta digihyvinvoinnista huolehtimisen taidot.

Digihankkeiden osallistumisen kirittäjänä toimii organisaatioiden yhteinen DigiSilta-hanke. DigiSilta innostaa hankkeita käsittelemään osaamista ja sen tunnistamista erilaisissa ohjauksissa ja työpajoissa. Osaaminen näkyviin -viikolla yhdistysten viestintäkanavilla julkaistaan kuvamateriaalia ja koonteja aiheesta.

Lue lisää Osaaminen näkyviin -viikosta Jotpan sivuilta.

Lisätietoja Valo-Valmennusyhdistyksen ja Silta-Valmennusyhdistyksen osallistumisesta saat DigiSilta-hankkeen Mirja Laitiselta (040 615 9710, @siltavalmennus) ja Pia Pirttijoelta (046 922 6236, @valo-valmennus).

 

REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.