Pölläkari – hieno esimerkki julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuudesta

Valo-Valmennusyhdistys ja Rauman kaupunki ovat solmineet yhteistyö- ja vuokrasopimuksen Pölläkarin kesäsiirtolan hallinnoinnista ja kehittämisestä.

Rauman kaupunki lopetti jo yli 70 vuotta kesäsiirtolana palvelleen tilan toiminnan osana talousohjelmaansa viime syksynä. Samalla  jäi pohdittavaksi, mitä tehdä tilalla kiinteistöineen ja olisiko vastaavanlaista toimintaa mahdollisuus jatkaa uudella tavalla.

Yhteistyöneuvotteluiden päätteeksi päädyttiin malliin, jossa Valo-Valmennusyhdistys vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella koko tilan käyttöönsä ja sitoutuu vastaamaan sen ylläpidosta ja toiminnasta. Yhdistys järjestää omana toimintanaan kesäsiirtolassa muun muassa kesäleiritoimintaa nuorille ja nuorille aikuisille, joilla ei tällaiseen lomaan olisi muuten mahdollisuutta. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia kuntoutumisleirejä, joilla voi rakentaa omaa suhdettaan luontoon ja toisiin ihmisiin ohjatusti ja turvallisessa yhteisössä.Pölläkaria vuokrataan myös muille yleishyödyllisille toimijoille (yhdistyksille, säätiöille, seurakunnille ja vaikkapa kouluille) omakustannehintaan, jotta upea alue saadaan mahdollisimman monipuolisesti ihmisten hyödyksi.

Kiinteistöjen ja luontoympäristön ylläpidossa edistetään samalla yhdistyksen perustehtäviä kuten tarjotaan työllistymismahdollisuuksia sekä koulutusta käytännön tehtäviä suorittaen valo-valmennusmallia hyödyntäen.

– Rauman kaupunki näyttää hienolla tavalla esimerkkiä siinä, miten julkinen ja kolmas sektori voivat kumppanuudessa tarjota sellaisia palveluita ihmisille, joita kumpikaan ei yksin pystyisi tässä laajuudessa tarjoamaan, Valo-Valmennusyhdistyksen toimitusjohtaja Kimmo Kumlander kiittelee Rauman mallia toimia. Usein kaupungit vain myyvät tarpeettomaksi jäävän omaisuuden, kun jostakin täytyy luopua. Kumppannuusmallia hyödyntäen olisi toteutettavissa valtava määrä palveluja ja hyvinvointia ihmisille siten, että samalla varmistetaan kestävä talouspohja ja laadukkaat palvelut. Ja jos toiminnasta syntyisi voittoa, se kaikki palautuu takaisin ihmisten parissa tehtävään työhön.

Valtaosa Valo-Valmennusyhdistyksen Pölläkarissa järjestämästä toiminnasta on osallistujille kokonaan maksutonta.