REKRY: Ohjaaja, Helsinki/Pääkaupunkiseutu

Valo-Valmennusyhdistys etsii ESR-hankkeeseen

 

OHJAAJAA

 

Hankkeen kohderyhmänä on rikos- ja päihdetaustaiset sekä henkilöt, kenellä on mielenterveyden häiriöitä ja joiden työllistyminen ilman vahvaa tukea ja osaamisen kehittämistä olisi epätodennäköistä. Hankkeessa kehitetään vahvan tuen, mielekkään tekemisen ja sote-alan koulutuksen yhdistävä integroitu palvelupolku, jossa koulutus toteutetaan työelämäympäristöissä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien tervettä minäkuvaa, edistää realistista oppijakuvaa ja minäpystyvyyttä sekä vahvistaa osallistujien osallisuuden kokemusta koulutuksen ja työelämäosallisuuden kautta. Tavoitteena on, että kohderyhmään kuuluvat henkilöt suorittavat tarvittavat tutkinnon osat joko hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä työskennellen tai vaihtoehtoisesti välityömarkkinatyöpaikoissa Valo-Valmennusyhdistyksessä ja muissa alan pääkaupunkiseudun välityömarkkinaorganisaatioista.

 

Mahdollisia työtehtäviä:

  • yksilö- ja ryhmän ohjaus hankkeessa, jossa edistetään kohderyhmään kuuluvien henkilöiden elämänhallinnan-, opiskelu- ja työelämätaitoja yksilölähtöisesti
  • tiivis viestintä verkostoihin muun muassa kumppanioppilaitoksiin ja muihin välityömarkkinatoimijoihin
  • osallistuminen toiminnan kehittämiseen yhdessä tiimin kanssa

 

Arvostamme kokemusta mielenterveys-, päihde-, ja rikostaustaisten asiakkaiden parista, kokemusta yksilö- ja ryhmänohjauksesta sekä ratkaisukeskeistä/voimavaralähtöistä työtapaa. Työssä onnistuminen edellyttää itseohjautuvuutta ja kykyä suunnitella ja kehittää omaa työtään, hyviä yksilö- ja ryhmänohjaustaitoja, tiimityöskentelytaitoja sekä viestintätaitoja.

 

Koulutustaustasi voi olla esimerkiksi toimintaterapeutti (AMK), sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK) tai muu soveltuva koulutus. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 31.8.2025 asti. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

 

Tarjoamme sinulle kattavat työterveyshuollon palvelut sekä mahdollisuuden edistää omaa työhyvinvointia muun muassa tunnin viikossa työajalla. Käytössämme on myös säännöllinen työnohjaus. Käytäntöihimme kuuluvat työajan joustot ja etätyömahdollisuus sekä mahdollisuus itse rakentaa työpäivien sisältöä. Meillä pääset kehittymään niin omissa kuin verkostojenkin järjestämissä koulutuksissa. Tuemme myös omaehtoista, työtä tukevaa opiskelua kuudella palkallisella työpäivällä vuodessa. Meillä on hyvät etenemisen ja kehittymisen mahdollisuudet, ja meillä suhtaudutaan myönteisesti kehittämiseen ja ideointiin. Kansainvälisyys on osa Valo-Valmennusyhdistyksen toimintaa, ja se mahdollistaa liikkuvuusmatkoja, verkostoitumista ja osaamisen kehittämistä. Saat työhön työyhteisön ja esihenkilön tarjoaman tuen.

 

Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ”Ohjaaja, Helsinki”. Tiedusteluihin vastaa Jannika Matilainen, 040 159 3520, jannika.matilainen@valo-valmennus.fi. Hakemuksia otetaan vastaan 20.1.2023 asti. Haku on ehdollinen rahoituksen vahvistumiseen asti. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana. Tehtävä täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

 

Valo-Valmennusyhdistys on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, joka työskentelee osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.  

Nuorisotakuutalo on toimintamalli, joka tarjoaa nuorelle kokonaisvaltaista tukea arjessa sekä polkuja kohti koulutusta ja työtä. Tutustu organisaatiomme ja toimintaamme: 

www.valo-valmennus.fi

www.nuorisotakuutalo.fi