REKRY: Ohjaaja, Helsinki/Pääkaupunkiseutu

Valo-Valmennusyhdistys hakee OHJAAJAA

monipuolisiin yksilö- ja ryhmänohjaustehtäviin. Ohjaajan tehtävänä on tarjota henkilökohtaista valmennusta 16-29 -vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren käsitystä omista vahvuuksista sekä tukea nuorta kartuttamaan elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja.

Asiakkaat ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria ja aikuisia, jotka osallistuvat palveluihin, joiden tavoitteena on vahvistaa arjentaitoja, opiskeluvalmiuksia, työ- ja toimintakykyään sekä lisätä osaamista jokaisen yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Keskeistä on nuorten tukeminen säännölliseen, tuettuun liikkeellelähtöön pois kotoa ja toisten ihmisten tapaamiseen. Olennaista on myös vuorovaikutustaitojen harjoittelu eri konteksteissa.

Ohjaajan tehtävään kuuluu:

  • päivittäisen toiminnan suunnittelu ja toteutus palvelukuvauksen tai toimintasuunnitelman mukaan
  • Nuotti-valmennus
  • asiakkaiden yksilö- ja ryhmänohjaus
  • ohjata asiakkaita yhdistyksen palveluissa ja hankkeissa
  • yhteydenpito verkostoihin, viestintä sekä asiakastietojen kirjaaminen
  • osallistuminen toiminnan kehittämiseen yhdessä tiimin kanssa

Hakijalta edellytämme vähintään 2 vuoden työkokemusta opetus-, ohjaus-, valmennus-, neuvonta-, hoito- tai kuntoutustehtävissä nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Työkokemus on kertynyt opetustoimen, työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon tai kuntoutuksen toimialoilla.

Ohjaajalla tulee olla jokin seuraavista tutkinnoista: psykologi, toimintaterapeutti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteiskuntatieteiden maisteri (opintosuunta nuorisotyö tai nuorisotyön tutkimus), kasvatustieteen maisteri (suuntauksena muu kuin varhaiskasvatus), yhteisöpedagogi (AMK).

Tehtävässä onnistuminen edellyttää itseohjautuvuutta ja kykyä suunnitella omaa työtään, hyviä yksilö- ja ryhmänohjaustaitoja, tiimityöskentelytaitoja sekä viestintätaitoja.

 

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on vakituinen. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Tarjoamme sinulle kattavat työterveyshuollon palvelut sekä mahdollisuuden edistää omaa työhyvinvointia muun muassa tunnin viikossa työajalla. Käytössämme on myös säännöllinen työnohjaus. Käytäntöihimme kuuluvat työajan joustot ja etätyömahdollisuus sekä mahdollisuus itse rakentaa työpäivien sisältöä. Meillä pääset kehittymään niin omissa kuin verkostojenkin järjestämissä koulutuksissa. Tuemme myös omaehtoista, työtä tukevaa opiskelua kuudella palkallisella työpäivällä vuodessa. Meillä on hyvät etenemisen ja kehittymisen mahdollisuudet, ja meillä suhtaudutaan myönteisesti kehittämiseen ja ideointiin. Kansainvälisyys on osa Valo-Valmennusyhdistyksen toimintaa, ja se mahdollistaa liikkuvuusmatkoja, verkostoitumista ja osaamisen kehittämistä. Saat työhön työyhteisön ja esihenkilön tarjoaman tuen.

 

Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan 20.1.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@valo-valmennus.fi. Laitathan sähköpostiin otsikoksi ” Nuotti-ohjaaja, Helsinki”. Tiedusteluihin vastaa Jannika Matilainen, 040 159 3520, jannika.matilainen@valo-valmennus.fi.