Selvitys Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden ohjaamisesta palveluihin – osallistu tutkimukseen!

Oletko ollut Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen tai Ulosottolaitoksen asiakkaana vuosien 2022–2023 aikana?

Kerro kokemuksistasi!

Pyydämme sinua osallistumaan tutkimukseen, jolla selvitämme miten poliisi, Rikosseuraamuslaitos ja ulosottoviranomainen ohjaavat ja neuvovat asiakaita erilaisiin julkisen sektorin, järjestöjen tai yksityisen sektorin tarjoamiin palveluihin tai tukimuotoihin (kuten neuvontapalvelut, ryhmätoiminta).

Voit halutessasi osallistua pelkkään kyselyyn tai pelkkään haastatteluun tai molempiin.Tutkimuksen tarkoituksena on luoda laaja kuva Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden palveluihin ohjaamisen tilanteesta, sekä tuottaa kehittämisehdotuksia ja esittää mahdollisia lainsäädännön kehittämistarpeita.

Lisätietoja ja osallistumisohjeet Kuntoutussäätiön verkkosivuilla.‍