Silta- Valmennusyhdistys mukana Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeessa

Silta- Valmennusyhdistys on mukana Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeessa. Hanke toteutetaan seitsemän toimijan yhteishankkeena, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii päätoteuttajana ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Silta- Valmennusyhdistys, Suomen Kuntaliitto ja Suomen sosiaali ja terveys Soste ry osatoteuttajina.

”Sosiaaliset innovaatiot hyödyntävät valmiita yhteiskunnan rakenteita, jolloin niitä voidaan pilotoida nopeasti ja pienemmillä resursseilla. Kehittämisessä täytyy huomioida kaikki toimijat ja kohderyhmät, joita kyseinen yhteiskunnallinen ongelma koskettaa tai jotka voivat siihen vaikuttaa. Vuoropuhelu synnyttää ideoita ja auttaa yhdistämään valmiita rakenteita uusilla tavoilla. Verkostossa voidaan myös tunnistaa hiljaisia signaaleja ja valmistautua niihin ennen kuin ne kasvavat yhteiskuntaa ravisuttaviksi megatrendeiksi.”

Linkin takana hankkeen julkaisema uutinen, jonka yhteydessä on myös webropol-linkki toimijoiden kartoittamiseen.

https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/sosiaaliset-innovaatiot-saavat-suomessa-vauhtia-osaamiskeskuksestaLukekaa ja ”ilmiantakaa” itsenne! 😊