Turussa tehtävä nuorisotyö kiinnostaa valtakunnallisesti

Sisäministeriön vuosittain järjestämä valtakunnallinen turvallisuustapahtuma pidettiin Seinäjoella 25.-26.5.2023. Tapahtumassa Valo-Valmennusyhdistyksen kehittämispäällikkö Kirsi Kojonkoski sekä Hansan kauppakeskuksen laatu- ja turvallisuuspäällikkö Lauri Takkinen esittelivät kauppakeskusympäristössä tehtävää ennaltaehkäisevää nuorisotyötä. Teemana oli nuorten kohtaaminen ja monialainen yhteistyö, joiden kautta synnytetään luottamusta ja lisätään turvallisuutta. Esityksen keskeisenä viestinä oli se, että nuorten pahoinvoinnin taustalla olevat haasteet ovat yhteiskunnan ongelmia, joihin pitää puuttua sekä nuoria tukemalla että toimintaa ja rakenteita kehittämällä. Parhaisiin tuloksiin päästään vahvalla yhteistyöllä.

Kuten tapahtuman kuvauksessa sanotaan, turvallisuus ei synny tyhjiössä. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi tapahtumassa yhdistettiin kokemuksia sekä osaamista viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Globaalin turvallisuusympäristön epävakauden syventyessä myös sisäisen turvallisuuden toimintaympäristön ennakoitavuus on heikentynyt. Uudessa tilanteessa korostuu tarve ymmärtää turvallisuuteen vaikuttavia monimutkaisia ilmiöitä.

Oli hienoa huomata, että myös ennakoivasta nuorisotyöllisestä otteesta sekä monialaisen yhteistyön pitkän tähtäimen vahvistamisesta oltiin kiinnostuneita. Tässä työssä ei ole pikavoittoja, mutta pitkäjänteinen tekeminen kehittävällä otteella palkitaan.

Turkuun on rakennettu malli, jossa mahdollistetaan monialainen ja tiivis yhteistyö nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kauppakeskuksessa on nuorille suunnattu oma nuorisotila, jossa nuoret voivat tavata kavereita ja saada tukea mieltä askarruttaviin asioihin. Etsivä nuorisotyö jalkautuu säännöllisesti kauppakeskukseen sekä nuorisotilalle tarjoten nuorille tukea ja palveluohjausta. Poliisi ja järjestyksenvalvojat vierailevat nuorisotilalla säännöllisesti myös silloin, kun kyse ei ole häiriökäyttäytymisestä; on hyvä tulla tutuiksi ja vaihtaa kuulumisia myös tavallisessa arjessa. Tuttujen ohjaajien ja viranomaisten kanssa asiat hoituvat paremmin myös hankalissa tilanteissa. Kaikessa tekemisessä huomioidaan myös nuorten omat näkemykset ja toiveet.

Kuvassa Laurin (vas.) ja Kirsin seurana sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye, joka toimii sisäisen turvallisuuden poikkihallinnollisen politiikka-alueen johtavana asiantuntijana.

 

Valo-Valmennuksen nuorisotyötä Turussa rahoittavat Turun kaupunki sekä AVI, ja sitä tehdään hyvässä yhteistyössä. Lisäksi toimintaa on kehitetty mm. Oikeusministeriön tuella.