Uudenlaisia ratkaisuja hakemassa

Valo-Valmennusyhdistys ry:n, Rauman Seudun Katulähetys ry:n ja Porin Sininauha ry:n yhteistyössä toteuttama UPPO – ulkopuolelta polkuja osaamiseen -hanke on käynnistynyt Satakunnassa ja kestää vuoden 2022 syyskuuhun asti. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Porin ja Rauman kaupungit sekä Eurajoen kunta.

Hankkeen tavoitteena on hakea uudenlaisia ratkaisuja nuorten ja aikuisten osallisuuden lisäämiseksi Satakunnan alueella. Hanke kehittää kiinnipitävän ohjauksen mallia, jonka avulla tuetaan ihmistä pitkäkestoisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntoutumisessa ja yhteiskunnallisiin palveluihin kiinnittymisessä.

”UPPO -hanke on mielenkiintoisen haasteen edessä. Esimerkiksi Satakunnassa nuorista jopa 20% on ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja monella heistä on useita kasautuneita haasteita elämässään. Monet ovat jääneet kokonaan palvelujärjestelmän ulkopuolella tai heitä ei kyetä auttamaan, vaikka he ovat kaikista suurimman tuen tarpeessa. Valitettavan moni kokee myös voimattomuutta hakiessaan apua palvelujärjestelmässä. Heidän auttamisekseen me lähdemme etsimään uusia ratkaisuja”, kertoo UPPO -hankkeen projektipäällikkö Ari Reunanen.

Kuntoutumisen ohella hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota osaamiseen ja koulutuspolulle kiinnittymiseen.
”Tavoitteena on tukea kuntoutumista siten, että se johtaisi koulutuksellisen osallisuuden lisääntymiseen ja pidemmällä tähtäimellä töihin. On hienoa, että pääsemme hankkeessa hyödyntämään yhdistyksen aiempaa vahvaa kehittämistyötä aina perustaitojen kehittämisestä ammatillisten tutkintojen osien suorittamiseen. Pyrimme omalta osaltamme jatkamaan kehitystyötä yhdistyksen perusarvojen mukaan myös eteenpäin”, Ari katsoo tulevaisuuteen.

UPPO-hanke tulee toimimaan eri yhteiskunnallisten palvelujen rajapinnoilla osallistujille yksilöllisiä ratkaisuja etsien. Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita tulevat olemaan eri oppilaitokset, sosiaali, -terveys ja työllisyyspalveluita tuottavat kunnat ja järjestöt sekä muut keskeiset sidosryhmät. Yhteistyön tavoitteena on kehittämistyön tekeminen joustavampien, toimivampien ja helpommin tavoitettavampien palveluiden tuottamiseksi tulevaisuudessa.
Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö Arin lisäksi valmentajina Tuula Virkanen-Sharsan Porin Sininauha ry:ssä ja Heidi Lindroos Rauman Seudun Katulähetys ry:ssä.