Valo-Valmennusyhdistyksessä opinnollistaminen on osa arkea

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt selvityksen opinnollistamisesta ja sen hyödyntämisestä työllisyyspalveluissa. Palveluissa on toteutettu erilaisia opinnollistamisen hankkeita ja kokeiluja, mutta yhtenäistä mallia ei ole ollut käytössä. Selvitys arvioi, että opinnollistamisen laajentaminen työllisyyspalveluissa edellyttäisi yhteisiä käsitteitä sekä lisää yhteistyötä.

Opinnollistaminen tarkoittaa, että työssä tai työvaltaisessa ympäristössä hankittu osaaminen tunnistetaan vertaamalla sitä tutkintojen perusteisiin tai opetussuunnitelmiin. Hankitusta osaamisesta voi saada osaamistodistuksen ja se voidaan tunnustaa oppilaitoksessa, mikä vie eteenpäin kohti mielekästä työtä tai koulutusta.

”Opinnollistaminen on tärkeä työkalu, jota voitaisiin yhä laajemmin käyttää työssä hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi. Ihmisillä on näin mahdollisuus osoittaa koko osaamispotentiaalinsa ja työnantajien on helpompi löytää tarpeisiinsa sopivat osaajat”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

 

Taustalla jatkuvan oppimisen uudistus

Selvityksen mukaan opinnollistamisesta hyötyvät eniten ne, joille perinteiset opiskelun tavat eivät sovi, joilla on heikot edellytykset osaamisen kehittämiselle tai joilla on puutteellinen peruskoulutus. Valo-Valmennusyhdistyksessä opinnollistamisen myötä useat asiakkaat ovat saaneet osaamistaan näkyväksi. Selvityksessä on lyhyesti kuvattuna yhdistyksen käytössä oleva Valo-valmennustoimintamalli, jota hyödyntämällä asiakkaat ovat suorittaneet yhdistyksen hankkeissa ja toiminnoissa yli 200 ammatillisten tutkintojen osaa. Toisena opinnollistamisen tapana yhdistys hyödyntää Opikko-mallia. Molemmat mallit aloitettiin hankkeena ja juurrutettiin olemassaolevaan toimintaan.

Selvityksen taustalla on jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus, joka osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Uudistus vastaa läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista sekä etsii keinoja työmarkkinoiden kohtaannon parantamiseksi.  TEM ja OKM ovat asettaneet osaamisen tunnistamisen työryhmän, jonka tavoitteena on edistää ja ohjata virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyiden luomista.

 

Selvitys löytyy osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164462