Yhdistys

Valo-Valmennusyhdistys on neljän alueellisen toimijan vuonna 2016 perustama kansalaisjärjestö, joka työskentelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi. Yhdistyksen jäsenet ovat Silta-Valmennusyhdistys ry (Tampere), Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, Porin Sininauha ry, Rauman Seudun Katulähetys ry, Invalidisäätiö sr, Y-Säätiö sr ja Lahden Sininauha ry. Yhdistys edistää osallisuutta, kuntoutumista, osaamista ja työllisyyttä. Se työskentelee muun muassa nuorisotyön, työllisyyden edistämisen, koulutuksen, päihde- ja mielenterveystyön, rikosten ennaltaehkäisyn ja uusintarikollisuuden ennaltaehkäisyn, asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja asunnottomien tukemisen kentällä palveluntuottajana sekä tutkimus- ja kehittämiskeskuksena.

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä toiminta-alueensa muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten, julkisen sektorin toimijoiden sekä työnantajien kanssa. Yhdistyksen lupaus on käyttää keräämänsä varat aina lyhentämättömänä tukea tarvitsemien auttamiseen. Yhdistyksen perustehtävä on tarjota ihmiselle tämän tarvitsema kokonaisvaltainen tuki heti. Yhdistys tekee myös aktiivista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kehittääkseen uusia työmuotoja ihmisten rinnalla kulkemiseen. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta toimitusjohtaja Kimmo Kumlanderilta, p. 050 529 9675 tai kimmo.kumlander@valo-valmennus.fi

Valo-Valmennusyhdistyksen hallitus 2023–2025

  • Ari Tiensuu (pj), MIELI Tukitalo mielenterveys ry
  • Martti Silvennoinen (vpj), Silta-Valmennusyhdistys ry
  • Anu Louhelainen, Porin Sininauha ry
  • Miika Keijonen, Live-säätiö sr
  • Rebekka Ýlen, Rauman Seudun Katulähetys ry
  • Sari Timonen, Y-Säätiö sr

sekä esittelijöinä

  • Kimmo Kumlander, toimitusjohtaja
  • Eeva Salmi, johtaja
  • Maija Schellhammer-Tuominen, johtaja
  • Lelle Kumlander, johtaja

Yhdistyksen jäsenyys ja kannatusjäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voivat hakea alan kolmannen sektorin organisaatiot ja julkisen sektorin toimijat, jotka jakavat yhdistyksen kanssa yhteisen tavoitteen. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022 on 500 euroa. Lisäksi peritään kertaluonteinen liittymismaksu.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa henkilö tai rekisteröity yhteisö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen tavoitteita ottaa mukaan ja tukea kaikkia haavoittuvassa asemassa olevia. Kannatusjäsen saa yhdistyksen uutiskirjeen ja kutsun osallistua halutessaan ideoimaan uusia keinoja tukea haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Vuonna 2022 kannatusjäsenen jäsenmaksu on luonnolliselta henkilöltä 20 euroa ja yhteisöjäseneltä 250 euroa.

Halutessasi lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, jäsenyydestä tai kannatusjäsenyydestä ota yhteyttä toimitusjohtaja Kimmo Kumlanderiin, kimmo.kumlander@valo-valmennus.fi tai p. 050 529 9675.