Yhdistys

Valo-Valmennusyhdistys on neljän alueellisen toimijan vuonna 2016 perustama kansalaisjärjestö, joka työskentelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi. Yhdistyksen jäsenet ovat Silta-Valmennusyhdistys ry (Tampere), Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, Porin Sininauha ry, Rauman Seudun Katulähetys ry, Invalidisäätiö sr ja Y-Säätiö sr. Yhdistys työskentelee muun muassa nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan, harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan, työllisyyden edistämisen, koulutuksen, päihde- ja mielenterveystyön, peliaddiktioiden ehkäisyn, ruoka-avun, rikosten ennaltaehkäisyn ja uusintarikollisuuden ennaltaehkäisyn, asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja asunto ensin -periaatteella asunnottomien tukemisen kentällä palveluntuottajana sekä tutkimus- ja kehittämiskeskuksena.

Yhdistyksen johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Kimmo Kumlander (FM), kehittämisjohtaja Eeva Salmi (VTL), kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen (sosionomi YAMK) sekä talous- ja hallintopäällikkö Lelle Kumlander (tradenomi YAMK, kulttuurituottaja AMK). Tampereen yksikön toiminnasta vastaa aluepäällikkö Johanna Heine (sosionomi YAMK), Helsingin yksikön toiminnasta vastaava ohjaaja Jaana Härkönen (artenomi AMK), Turun yksikön toiminnasta aluepäällikkö Sandra Englund (sosionomi YAMK) ja Jyväskylän yksikön toiminnasta vastaava ohjaaja Virva Jääskeläinen (sosionomi AMK).

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä toiminta-alueensa muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdistyksen lupaus on käyttää keräämänsä varat aina lyhentämättömänä tukea tarvitsemien auttamiseen. Yhdistyksen perustehtävä on tarjota ihmiselle tämän tarvitsema kokonaisvaltainen tuki heti. Yhdistys tekee myös aktiivista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kehittääkseen uusia työmuotoja ihmisten rinnalla kulkemiseen. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta toimitusjohtaja Kimmo Kumlanderilta, p. 050 529 9675 tai kimmo.kumlander@valo-valmennus.fi

Valo-Valmennusyhdistyksen hallitus 2019-2021

  • Janne Rantala (pj), Rauman Seudun Katulähetys ry
  • Ari Tiensuu (vpj), Sastamalan seudun mielenterveysseura ry
  • Johanna Huhtala, Porin Sininauha ry
  • Martti Silvennoinen, Silta-Valmennusyhdistys ry
  • Miika Keijonen, Live-säätiö sr
  • Juha Kaakinen, Y-Säätiö sr

sekä esittelijöinä

  • Kimmo Kumlander, toimitusjohtaja
  • Eeva Salmi, kehittämisjohtaja
  • Maija Schellhammer-Tuominen, kehittämisjohtaja

Yhdistyksen jäsenyys ja kannatusjäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voivat hakea alan kolmannen sektorin organisaatiot ja julkisen sektorin toimijat, jotka jakavat yhdistyksen kanssa yhteisen tavoitteen. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2019 on 500 euroa. Lisäksi peritään kertaluonteinen liittymismaksu.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa henkilö tai rekisteröity yhteisö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen tavoitteita ottaa mukaan ja tukea kaikkia haavoittuvassa asemassa olevia. Kannatusjäsen saa yhdistyksen uutiskirjeen ja kutsun osallistua halutessaan ideoimaan uusia keinoja tukea haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Vuonna 2019 kannatusjäsenen jäsenmaksu on luonnolliselta henkilöltä 20 euroa ja yhteisöjäseneltä 250 euroa.

Halutessasi lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, jäsenyydestä tai kannatusjäsenyydestä ota yhteyttä toimitusjohtaja Kimmo Kumlanderiin, kimmo.kumlander@valo-valmennus.fi tai p. 050 529 9675.