NUOTTI-coaching

NUOTTI-coaching

Tjänsten är avsedd för finsk- och svenskspråkiga unga i åldern 16-29 år som av någon anledning upplever sig ha försämrad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga och som antas kunna dra nytta av NUOTTI-coaching. I coachingen utgår man ifrån den ungas egna styrkor, färdigheter och riktlinjer för framtiden. Coachingen består av regelbundna träffar och regelbunden kontakt samt av nätverksarbete. Träffarna äger rum huvudsakligen i den ungas egen vardagsmiljö. Coachingen beviljas för 20 träffar åt gången under en period på högst fem månader. Stödformen är helt gratis och den unga kan också ansöka om rehabiliteringspenning under tiden för coachingen.
Valo-Valmennusyhdistys erbjuder NUOTTI-coaching på finska och svenska i Åbo och på finska i Tammerfors och Helsingfors.

Ansökan:

  • Efter att stödbehovet har upptäckts vägleds den unga till en av FPAs rehabiliteringsspecialister.
  • Rehabiliteringsspecialisten tar kontakt med den unga och gör en intervju där stödbehoven och lämpliga stödformer utreds.
  • Den unga ansöker om NUOTTI-coaching muntligt i samband med intervjun. Ingen separat ansökan behöver alltså fyllas i.
  • Den unga kan alternativt också ansöka om NUOTTI-coaching genom att fylla i FPAs ansökan om rehabilitering.
  • Rehabiliteringsärendet förs vidare antingen då FPA har tagit emot den muntliga ansökan eller när den skriftliga ansökan har kommit fram till handläggaren.
  • För att kunna ansöka om NUOTTI-coaching behövs inget läkarutlåtande, men den unga kan välja att förse FPA med befintliga utlåtanden i samband med ansökan.

 

FPAS RIKSOMFATTANDE SERVICENUMMER FÖR REHABILITERINGSÄRENDEN: 020 692 225