#PreventGBV

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan varhaisen puuttumisen menetelmiä sukupuoleen perustuvan kyberväkivallan ehkäisemiseksi rikoksilla oireilevien nuorten keskuudessa. Hanke toteutuu Espanjassa, Italiassa, Portugalissa, Romaniassa ja Suomessa. 

COVID-19-pandemian aikana sukupuoleen perustuva kyberväkivaltaa on lisääntynyt maailmanlaajuisesti internetin ja kyberpohjaisten alustojen lisääntyneen käytön seurauksena. Tavoitteenamme on muuttaa tätä suuntausta rikoksilla oireilevien nuorten keskuudessa. Hankkeen päämäärät ovat:

 • ymmärtää, miten sukupuoleen perustuva kyberväkivalta koetaan rikoksilla oireilevien nuorten keskuudessa,
 • parantaa kohderyhmän digitaalisia taitoja erityisesti opettamalla heitä tunnistamaan, ehkäisemään ja vastustamaan sukupuoleen perustuvaa kyberväkivaltaa,
 • lisätä kohderyhmän sitoutumista ja osallistumista tietoisuuden lisäämiseen sukupuoleen perustuvasta kyberväkivallasta,
 • edistää kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten tietoja ja taitoja sukupuoleen perustuvan kyberväkivallan ehkäisemiseen liittyen,
 • lisätä tietoa sukupuoleen perustuvan kyberväkivallan erityispiirteistä kohderyhmässä, tämän yhteisöissä ja perheissä sekä
 • tuottaa tietoa, jakaa hyviä käytäntöjä ja edistää verkostoitumista asiaankuuluvien instituutioiden, organisaatioiden ja ammattilaisten kesken.

#PreventGBV on kansainvälinen hanke, jossa on yhteistyökumppaneita viidessä maassa: Fundación Diagrama Intervención Psicosocial ja University of Barcelona Espanjassa, Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social Portugalissa, Centre for Lifelong Learning Romaniassa ja Don Calabria Institute Italiassa.

Hankkeen toiminta-aika on 01.01.2022 – 31.12.2023 ja osarahoittaja toimii Euroopan unionin CERV-2021-DAPHNE-ohjelma.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä alla oleviin yhteyshenkilöihin.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja tiedot ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission näkemyksiä. Euroopan unionia tai Euroopan komissiota ei voida pitää vastuussa näistä.

Linkki hankkeen kotisivuille: http://www.preventgbv.eu/

In English

The Project #PreventGBV (abbreviation for prevent gender-based violence) aims to develop and implement early intervention methods to prevent gender-based cyberviolence among youth involved with the juvenile justice systems in Spain, Italy, Portugal, Romania and Finland. Throughout the COVID-19 pandemic we have seen a global rise in cases of gender-based cyberviolence as a result of the increased use of the internet and cyber-based platforms.

Our goal is to change this trend among youth that are involved with the juvenile justice system by focusing on the following six objectives:

 • understanding how gender-based cyberviolence is experienced within this target group,
 • improving the target groups digital skills; specifically teaching them to identify, prevent and object to gender-based cyberviolence,
 • increasing the target groups commitment and participation in raising awareness about gender-based cyberviolence,
 • developing knowledge and skills related to the prevention of gender-based cyberviolence among professionals working with the target group,
 • raising awareness about gender-based cyberviolence within the target group among communities and families and
 • producing knowledge, sharing good practices and promoting networking among relevant institutions, organisations and professionals

Prevent GBV is an international project with partners in five countries. Our partners are Fundación Diagrama Intervención Psicosocial and University of Barcelona in Spain, Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social in Portugal, Centre for Lifelong Learning in Romania and Don Calabria Institute in Italy.

The project started 01.01.2022 and will continue until 31.12.2023 #Prevent GBV is co-funded by the CERV-2021-DAPHNE Program of the European Union.

For more information about the project you can contact the persons listed below.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

The project’s web page: http://www.preventgbv.eu/

Tutustu hankkeen uutiskirjeeseen tästä:

#PreventGBV-hankkeen uutiskirje elokuu 2022

Tutustu hankkeessa koottuun terminologiaoppaaseen tästä:

#PreventGBV-terminologiaopas sukupuolistuneeseen verkkoväkivaltaan

 

Lisätietoja

Lubica Vysna

Ohjaaja Ouye- ja PreventGBV-hanke/Projektikoordinaattori Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa -hanke
Kivensilmänkuja 1, Helsinki

Maxine Majström

Ohjaaja, AKSE
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku

Joonas Jokela

Ohjaaja, Nuotti-valmennus, kuntouttava työtoiminta
Kivensilmänkuja 1, Helsinki