Digisosku

Digisosku on kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta hyödyntäen digitaalisesti toteutettuja sosiaalisen kuntoutuksen ja matalan kynnyksen ryhmätoimintoja. Hanke kehittää digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla heikoimmassa asemassa olevien nuorten on mahdollista ylläpitää ja kohentaa niin fyysistä, psyykkistä kuin myös sosiaalista toimintakykyään. Hankkeen tuloksena syntyy malli olemassa olevan teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakyvyn mittaamiseksi ja tukemiseksi.

Hankkeen toteuttavat Valo-Valmennusyhdistys ry ja Turun ammattikorkeakoulu. Yhteistyö mahdollistaa monialaisen ja syvän asiantuntijatiedon hyödyntämistä. Valo-Valmennusyhdistys ry toimii Varsinais-Suomessa eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja aikuisten kuntoutuksen, osallisuuden ja työllistämisen parissa ja luo hankkeessa luotavalle toimintatavalla työskentelyalustan, ja Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa hankkeelle laajaa eri alojen asiantuntijuutta kolmen tutkimusryhmän (sosiaalinen osallisuus ja aktiivinen toimijuus; mielenterveyden edistäminen; terveysteknologia) kautta.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen kesto on 18.10.2021-31.8.2023.

 

Yhteystiedot: 

Ohjaaja Riina Heinonen, 040 673 3314, riina.heinonen@valo-valmennus.fi

Projektikoordinaattori Marja-Liisa Mäkelä, 040 6700 8960, marja-liisa.makela@valo-valmennus.fi