FUTU – Creating Positive Future

FUTU -hankkeen tavoitteena on heikossa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Hanke tukee nuorten voimaannuttamista ja positiivisen tulevaisuuden rakentamista. Hankkeen kohderyhmä ovat 16-29 –vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa koulutuksessa tai työelämässä. Hankkeessa kehitetään yhdessä nuorten kanssa toimivia käytäntöjä nuorten tavoittamiseen ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten luomiseen. Yhdessä kehitetään myös nuorilähtöistä ja oikea-aikaista palveluihin ohjautumista. Hankkeen keskiössä on nuoren tulevaisuuden suunnittelu nuoren ehdoin, tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen menetelmiä käyttäen.

Hanke on ESR-rahoitteinen. Hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, jonka kanssa Valo-Valmennusyhdistys ry toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Hankkeen kesto: 1.3.2020 – 30.6.2022

Ota yhteyttä:

Ohjaaja, Johanna Sova
johanna.sova (at) valo-valmennus.fi
040 355 2227