OUYE
Tämä hanke on päättynyt.

OUYE (Opening Universities for Youth in Europe) -hankkeen aikana rakennetaan yhteinen eurooppalainen toimintakehys korkeakouluopiskeluiden aloittamisen kynnyksen madaltamiseen nuorille, jotka yleensä jäädät tämän mahdollisuuden ulkopuolelle.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Ulkopuolisten tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten olemassa olevan arvokkaan tiedon ja taidon tunnistaminen, millä varmistetaan heidän opiskelupolku korkeakouluun.
  2. Kehitetään epävirallista ja arkioppimista korkeakouluissa luomalla valmennusmalli tutkijoiden, nuorisotyöntekijöiden ja nuorten kanssa osallistavan toiminnan tutkimuksen avulla.
  3. Vahvistetaan nuorten tietämystä, kokemuksia ja asiantuntemusta ihmis- ja yhteiskuntatieteiden alalla.
  4. Tutkitaan epävirallisen ja arkioppimisen roolia Euroopan korkeakouluissa kestävän yhteiskunnan tukemiseksi ja rakentamiseksi.

Hankkeessa on mukana neljä korkeakoulua ja kuusi järjestöä neljästä eri maasta. Hankkeen päätoteuttaja on ranskalainen korkeakoulu Universite de Rennes I. Ranskasta mukana ovat myös järjestöt Cridev ja Démozamau. Suomesta mukana on Valo-Valmennusyhdistys ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Iso-Britanniasta mukana ovat Sheba arts, RAPAR (Refugee and Asylum Participatory Action Research) ja The Manchester Metropolitan University. Turkin kumppanit ovat YEDITEPE UNIVERSITY VAKIF ja Zero Discrimination Association.

Hankkeen toiminta-aika on 2020-2023 ja hanketta rahoittaa Erasmus+.

Yhteystiedot

Jaana Härkönen

Vastaava ohjaaja, kansainvälinen toiminen