ABEDiLi
Tämä hanke on päättynyt.

ABEDiLi (Adult Basic Education Digital Literacy) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa perustaitovalmennusta toteuttavien ohjaajien digitaitoja.

IO1 e-Pool materiaalipankki

Tästä materiaalipankkiin: e-Pool

Hankkeen ensimmäinen tuotos on sähköinen materiaalipankki e-Pool, joka sisältää sekä digitaalisia että tulostettavia materiaaleja perustaitovalmennukseen. Materiaalit luokitellaan teemojen, työtapojen ja aiheiden mukaan, ja luokittelu tarkentuu hankkeen kuluessa. Kun E-Pool on valmis, se julkaistaan avoimena oppiresurssina (OER) Google Educational Apps -sovelluksen pohjalta. E-Pool materiaalipankki:

 • tarjoaa huolella valittuja ja laadukkaita materiaaleja perustaitovalmennukseen
 • ottaa huomioon tietoturvan
 • säästää valmentajien ja opettajien aikaa ja energiaa
 • on saatavilla ympäri vuorokauden verkossa

O2 Digitaalinen koulutuksellinen pakohuone (DEER Digital Educational Escape Room)

Hankkeen toinen tuotos on digitaalinen koulutuksellinen pakohuone. Se on innovatiivinen koulutus- ja opetusmenetelmä, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään e-Pool-materiaalipankin aikana saatuja tuloksia ja kerättyä materiaalia. Tutustu alla suomenkieliseen perehdytysmateriaaliin VR-lasien sekä pakohuoneiden käyttämisestä.

Koulutuksellinen pakohuone perustaitovalmennuksen uutena menetelmänä (2022)

Tästä linkistä pääset ammattilaisille suunnattuun pakohuoneeseen

Tästä linkistä pääset aikuisille oppijoille suunnattuun pakohuoneeseen

IO3 Ohjaajien opastus (Train the trainer)

Hankkeen kolmas tuotos on ohjaajille suunnattu koulutus. Koulutus suunniteltiin ja kehitettiin samanaikaisesti koulutuksellisen pakohuonepelin (DEER) kanssa, jotta pakohuoneen kehityksessä syntyneet opetus- ja ohjausmenetelmät saadaan mukaan koulutukseen. Ohjaajien koulutuksen tavoitteena on tukea myös niitä ohjaajia, jotka vasta tutustuvat digitaalisten materiaalien mahdollisuuksiin. Koulutuksen keskiössä ovat digitaalisen osaamisen lisäksi yhteistyö-, viestintä-, luovuus- ja kriittiset ajattelutaidot.

IO4 Käsikirja

Käsikirja on hankkeen viimeinen tuotos, jonka tarkoituksena on ohjata lukija läpi hankkeen kaaren ja tuotosten. Käsikirja antaa tietoa siitä, kuinka tuotoksia voidaan käyttää ja soveltaa:

 • aikuiskoulutusta järjestävissä organisaatioissa, jotka tarjoavat kursseja osaamisen kehittämisen
 • ammattihenkilöiden kouluttajien jokapäiväisessä työssä tukemassa koulutuksien konseptointia, valmistelua ja suunnittelua
 • ohjaajien perustaitovalmennuksien valmistelu- ja toteutustyössä
 • muiden sidosryhmien työssä, jotka haluavat:
  a) ottaa käyttöön uusia digitaalisia menetelmiä työssään
  b) ottaa käyttöön digitaalisen koulutuksellisen pakohuoneen menetelmiä

Tutustu käsikirjaan tästä:

ABEDiLi käsikirja

Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2020-30.10.2022 ja hanketta rahoittaa Erasmus+.

Päätoteuttaja: Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung (Saksa)
Osatoteuttajat: Valo-Valmennusyhdistys, Ljudska Univerza Ormož (Slovenia), PESG (Kroatia), Skola za osnovno obrazovanje odraslih (Serbia), National Adult Literacy Agency (Irlanti) ja ABF Vux (Ruotsi).

Hankkeen verkkosivut: http://abedili.org/

Ota yhteyttä

Jaana Härkönen

Vastaava ohjaaja, kansainvälinen toiminen