AKSE – Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys tukee nuoria ja aikuisia työelämään siirtymisessä, siellä jatkamisessa tai töihin palaamisessa. Jos työ- tai opiskelukykysi on heikentynyt, ammatillinen kuntoutusselvitys tarjoaa ensiaskeleet kokonaistilanteesi sekä jatkopolkujen selvittämiseen.

Kuntoutusselvityksen tavoite
Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja ammatilliset tekijät ja luoda sinulle sopiva kuntoutuspolku tulevaisuuteen.
Selvityksen perusteella laaditaan yksilöllinen ammatillinen suunnitelma, joka sisältää eri ammatillisia vaihtoehtoja ja huomioi asiakkaan tarvitsemat tukitoimet ja kuntoutustarpeet.

Kuntoutusselvityksen sisältö
Ammatillisen kuntoutusselvityksen ohjelma sisältää henkilökohtaiset haastattelut ja tapaamiset sekä verkostotyötä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja työllisyyspalvelujen kanssa. Tällä varmistetaan asiakkaan ammatillisen suunnitelman toteutumisedellytykset ja kuntoutuspolun jatkuminen.
Ohjelma muodostuu yksilöllisistä tapaamisista ja ryhmäpäivistä. Osa päivistä on mahdollista toteuttaa myös etämuotoisena.

Palvelun kesto
Ammatillisen kuntoutusselvityksen kesto on asiakkaan tarpeesta riippuen 2-10 päivää. Selvitys voidaan tehdä myös jaksoittain neljän kuukauden sisällä sen alkamisesta.

Tukenasi ovat asiantuntijamme
Kuntoutusselvityksen toteuttamisesta vastaa moniammatillinen työryhmä asiakkaan tarpeiden mukaisesti: lääkäri, psykologi, sosiaalialan asiantuntija, työelämän asiantuntija, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Saat nimetyn omaohjaajan kuntoutusselvityksen ajaksi.

Miten hakeutua palvelun pariin?

Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen voivat hakea työikäiset henkilöt, joiden työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi.

Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen hakeudutaan Kelan kautta. Meille palveluun pääse pyytämällä palveluntuottajaksi Live-säätiö.

Yli 30-vuotiaat:
Lähetä Kelan hakemuslomake KU 101 liitteineen Kelaan, joka tekee päätöksen aksesta. HUOM! Tarvitset hakemuksen liitteeksi lääkäriltä B-lausunnon, joka sisältää perustelut ja tavoitteen kuntoutukselle

Alle 30-vuotiaat:
Ota ensin yhteys Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205. Myös etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo voivat auttaa yhteydenotossa. Kelan kuntoutuksen asiantuntija haastattelee sinut. Haastattelun perusteella saat päätöksen AKSEen osallistumisesta. HUOM! Et tarvitse kirjallista hakemusta etkä lääkärintodistusta.

Johanna DiNardi

Vastaava ohjaaja
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku

Peppi Tuomi

Ohjaaja, Nuotti-valmennus ja AKSE
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku

Maxine Majström

Ohjaaja, AKSE
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku